Проверка на резултати от изследвания

Новини

Свободни длъжности за специализанти – 2017СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ЛЕКАРИ - СПЕЦИАЛИЗАНТИ

В  МБАЛ „АВИС МЕДИКА” ООД – гр. Плевен – 2017год.

На основание чл.17, ал.1от  Наредба № 1/22.01 2015 г. за придобиване на специалност в системата на Здравеопазването МБАЛ „ АВИС МЕДИКА” ООД – Плевен обявява следните свободни длъжности за лекар – специализант в лечебното заведение:

Специалност „Ортопедия и травматология” – 1 място

Специалност „Образна диагностика” – 1 място


 

Желаещите да станат част от екипа на МБАЛ„АВИС МЕДИКА” ООД – гр. Плевен следва да представят следните документи :
 

1.      Заявление – свободен текст

2.      Автобиография

3.      Диплома за завършено висше медицинско образование – копие

4.      Удостоверение от БЛС

5.      Копие на документ за самоличност

 

Документите следва да бъдат представени лично в срок от 1 месец от публикуване на обявлението – до 05.11.2017год. в сградата на МБАЛ „АВИС МЕДИКА”, парк „Кайлъка”,стая 113 – Счетоводство, всеки работен ден от 09.00 до 17.00 часа.

След приключването на приема на документите кандидатите ще бъдат поканени за събеседване с комисия и Управителя на болницата.

 © 2009 Болница Авис Медика