Проверка на резултати от изследвания

АГ кабинет

Акушерство и гинекология е основна медицинска специалност, занимаваща се с откриване и наблюдение на бременността, раждането и следродовия период, диагноза и лечение на гинекологичните заболявания.

В ДКЦ „АВИС – МЕДИКА” в дискретна и уютна обстановка, с модерен ултразвуков апарат с коремен и трансвагинален трансдюсери, се извършват всички видове гинекологични и акушерски прегледи, лечение на стерилитет, хормонално - заместителна терапия.

Тъй като бременността е един много важен момент от живота на жената, ние полагаме изключително големи усилия за нейното проследяване. На бременните в женската консултация се извършват активно проследяване на развитието на бременността, провеждат се всички необходими лабораторни изследвания, както и задължителния минимум ултразвукови прегледи и записи на тоновете на детето. Съвременният ултразвуков апарат с триизмерно изображение ( 3/4 D) дава възможност за ранно диагностициране на вродени малформации на плода. Има възможност за извършване на генетични консултации и изследвания.

В съвременната родилна зала на МБАЛ „АВИС – МЕДИКА” се извършват нормални и оперативни раждания, а за новородените се полагат всички необходими грижи от специалист Неонатолог.

В тясна връзка с рентгена се извършват хистеро-салпинго графии (т.нар. "цветни" снимки на вътрешните полови органи) Високият професионализъм на специалистите акушер - гинеколози и тясната връзка с МБАЛ „АВИС – МЕДИКА” с модерно оборудваната операционна, разполагаща и със съвременен лапароскопски апарат, позволяват извършването на всички гинекологични операции, вкл. и т.нар. "безкръвни", както и безболезнено и дискретно прекъсване на нежелана бременност.

Специалисти акушерство и гинекология:

  • Д-р Николай Славов - акушерство и гинекология; хормонално-заместителна терапия
  • Д-р Ивайло Бързашки - акушерство и гинекология; лечение на стерилитет
  • Д-р Любомир Янкулов - акушерство и гинекология
  • Д-р Антония Богданова - акушерство и гинекология
  • Д-р Павлина Петрова - акушерство и гинекология
  • Доц. Чавдар Цветков - акушерство и гинекология, онкогинекология


© 2009 Болница Авис Медика