Проверка на резултати от изследвания

Дермато - венерологичен кабинет

Дерматологията е медицинска специалност, занимаваща се с диагнозата и лечението на всички проблеми по кожата и кожните придатъци – косми, нокти, мастни и потни жлези. Причинител на тези заболявания могат да бъдат бактерии, вируси, гъбички и алергии.

Венерологията се занимава с диагноза и лечение на болестите, предавани по полов път.

За точната диагноза и правилното лечение трябва да бъдат извършени редица лабораторни и микробиологични изследвания. При венерологичните заболявания изследванията за Васерман, СПИН и Хламидия са оснавен набор от изследвания за поставяне на диагнозата. Често се налага консултации с други специалисти – уролог, акушер – гинеколог, хирург, ендокринолог, които в ДКЦ „АВИС – МЕДИКА” поради тясната връзка с отделните специалности се извършват своевременно и коректно.

Специалисти Дерматологичен кабинет

  • Д-р Жени Спирова- кожни болести
  • Д-р Ирина Апостолова- кожни болести
  • Д-р Славка Тодорова - кожни болести


© 2009 Болница Авис Медика