Проверка на резултати от изследвания

Кабинет Детски болести

Педиатрията е дял от медицината, чиито предмет е здравето на новородените, децата и юношите до 18 години.

Работещите в детския кабинет в болница Авис Медика тесни специалисти кардиолог, гастроентеролог и неонатолог осъществяват комплексна грижа за здравето на децата, включително и провеждането на детска консултация, а с помощта на съвременния ултразвуков апарат и големия професионален опит на детския кардиолог, се извършват и детски ехокардиографии. Това изследване дава точна диагноза на вродените сърдечни пороци.

Децата най – често страдат от остри вирусни инфекции, както и заболявания на дохателната система- пневмонии, бронхити, бронхиолити. Чести са и храносмилателните разстройства, инфекциите на отделителната система и анемиите. При всички тези случаи се извършват пълния обем изследвания, необходими за поставяне на точната диагноза и провеждане на адекватно лечение в болницата.

Специалисти Детски кабинет:

  • Д-р Мира Стоянова - детски болести и детска гастроентерология
  • Д-р Николай Велчев - детски болести
  • Д-р Дарина Дишева - детски болести
  • Д-р Ценка Николова - детски болести
  • Д-р Василий Михайлов - детски болести и детска кардиология
  • Д-р Йонка Марчева - неонатология
  • Д-р Габриела Цанкова - неонатология
  • Д-р Анжелина Генчева- неонатолог
  • Д-р Максим Йонов - неонатолог 


© 2009 Болница Авис Медика