Проверка на резултати от изследвания

Кабинет Ендикринология

Ендокринологията е медицинска специалност, занимаваща се със заболяванията на жлезите с вътрешна секреция.

Струмата (гушата), диабета, хипотиреоидизма са най – често срещаните заболявания, предмет на ендокринологията.

Точната диагноза се поставя посредством извършването на лабораторни изследвания, като специално за заболяванията на щитовидната жлеза от особена важност са изследванията на тироидните хормони. Важен принос за точното диагностициране е и ултразвуковото изследване.

Предмет на ендокринологията е и остеопорозата. Това е прогресиращо метаболитно заболяване на скелета, в резултат от намалено усвояване на калций. В следствие на това костите изтъняват и губят своята плътност. Костите стават крехки, което води до счупвания, най – често в областта на китките, гръбнака и тазобедрените кости. Диагнозата на остеопорозата се поставя посредством изследване на костната плътност с остеодензитометър.

В ДКЦ „АВИС – МЕДИКА” всички тези изследвания се извършват бързо и прецизно с помощта както на съвременния ултразвуков апарат и остеодензитометъра, така и с последно поколение хормонален анализатор в клиничната лаборатория.

На болните с диабет се извършва активно проследяване стойностите на кръвната захар, назначава се и при необходимост се коригира медикаментозното им лечение.

Специалисти Кабинет Ендокринология:

  • Д-р Емилия Кованджиева - вътрешни болести и ендокринология
  • Д-р Нели Харизанова - вътрешни болести и ендокринология
  • Д-р Тодор Русев - вътрешни болести и ендокринология
  • Д-р Камен Генов - вътрешни болести и ендокринология


© 2009 Болница Авис Медика