Проверка на резултати от изследвания

Кабинет Кардиология

Кардиологията е медицинска специалност, занимаваща се със заболяванията на сърцето и сърдечно - съдовата система. Ранната и прецизна диагноза са изключително важни за правилното лечение на сърдечно – съдовите заболявания.

Кардиологичният кабинет на ДКЦ „АВИС – МЕДИКА” е оборудван със съвременен 12 канален, компютърно базиран ЕКГ АПАРАТ, позволяващ архивиране на данните на всеки един пациент и динамичното им проследяване във времето. Портативният 24-часов ЕКГ холтер гарантира точна и прецизна диагностика на проводни и ритъмни нарушения на сърцето, без да създава неудобства и дискомфорт на пациента. За поставяне на точна диагноза в много случаи е необходимо извършване на тест с натоварване, което в кардиологичния кабинет на ДКЦ „АВИС – МЕДИКА” се извършва посредством велоергометрия.

„АВИС – МЕДИКА” е в тясна връзка със здравни заведения, извършващи инвазивни кардиологични изследвания и кардиохирургия.

Специалисти Кабинет Кардиология:

  • Д-р Здравка Симеонова - вътрешни болести и кардиология
  • Д-р Анна Спасова - вътрешни болести и кардиология
  • Д-р Стелиян Чолаков – вътрешни болести, кардиология и ехокардиография


                © 2009 Болница Авис Медика