Проверка на резултати от изследвания

Кабинет Неврология

Неврологията е медицинска специалност, занимаваща се със заболявания на централната и периферна нервна система.

За правилното лечение на неврологичните заболявания е важно преди всичко поставянето на точна диагноза. Поставянето на такава диагноза се извършва както чрез подробна анамнеза и преглед на болните и извършване на определена група лабораторни изследвания, така също и чрез някои специализирани методи – рентгенография, електроенцефалография, електромиография, ултразвукова диагностика, скенер (компютърна томография) и ядрено – магнитен резонанс.

Тясната връзка между доболничната и болничната помощ в „АВИС – МЕДИКА” позволяват своевременното хоспитализиране на нуждаещите се от болнично лечение както със заболявания на периферната нервна система, така и болните с инсулти.

Специалисти Кабинет Неврология:

  • Д-р Христо Лиловски - вътрешни болести и неврология
  • Д-р Аюб Ахмад - вътрешни болести и неврология
  • Д-р Магдалена Коюмджиева - вътрешни болести и неврология


© 2009 Болница Авис Медика