Проверка на резултати от изследвания

Клинична Лаборатория

Клиничната лаборатория на ДКЦ „АВИС – МЕДИКА” е изключително съвременно оборудвана с последни модели хематологичен, биохимичен, хормонален, йон - селективен, кръвно - газов и уринен анализатор.

Модерната апаратура и богатия професионален опит на работещите в клиничната лаборатория са важен фактор за бързото, точно и прецизно определяне на различните лабораторни показатели.

Тясната връзка на всички кабинети в ДКЦ „АВИС – МЕДИКА” с клиничната лаборатория, както и компютърната връзка между тях, позволява назначаването на изследванията, както и получаването на резултатите да става по електронен път.

Биологичния материал на всички пациенти се взима с индивидуални еднократни вакутейнери.

Специалисти Клинична лаборатория

  • Д-р Красимира Камарашева – Клинична лаборатория
  • Д-р Юлияна Михайлова - Клинична лаборатория


© 2009 Болница Авис Медика