Проверка на резултати от изследвания

Профилактични прегледи и медицински свидетелства

В ДКЦ „АВИС – МЕДИКА” се извършват профилактични прегледи на работници и служители на различни предприятия, съобразена с изискванията на службите по трудова медицина.
Издават се всички видове медицински свидетелства.
Извършва се специализиран медицински транспорт.


© 2009 Болница Авис Медика