Проверка на резултати от изследвания

Рентгенологичен кабинет

С помощта на модерен рентгенов апарат с графичен и скопичен пост, се извършват всички видове рентгенови изследвания, включително и контрастни изследвания - хистеросалпингографии, венозни урографии, иригоскопии, изследване на стомашно-чревния тракт и др. Оборудваните със специални усилващи фолии касети, както и отчитането на индивидуалната доза лъчение при всяка експонация, намаляват облъчването на пациентите.

Чрез съвременния мамограф на General Electric, се извършват мамографски прегледи и в комбинация с ултразвуковия преглед/ехомамография/, се поставя точна и прецизна диагностика на доброкачествените и злокачествени новообразувания на млечната жлиза. Тази диагноза се допълва с вземането и изследването на цитологичен и хистологичен материал.

Специалисти рентгенология:

  • Д-р Емилия Златева - образна диагностика
  • Д-р Марияна Пачева - образна диагностика
  • Д-р Елена Райкова - образна диагностика


© 2009 Болница Авис Медика