Проверка на резултати от изследвания

Хомеопатията представлява метод на лечение на природна основа, съобразен с факта, че всеки от нас представлява живо същество, уникално със своята индивидуалност и личностни характеристики, със свой ритъм на живот и работа и със собствена обкръжаваща среда. Вместо да прибягва до химикали, за да контролира нежелани симптоми или да предизвиква принудително определена реакция, Хомеопатията лекува хората със здравословни проблеми, стимулирайки естествените, вродени във всяко живо същество способности за самолекуване. По този начин се постигат две неща: първо, организмът бива стимулиран да коригира собственото си състояние на нарушено здраве и второ, организмът укрепва, за да може да се съпротивлява по-успешно на подобни (и други) проблеми в бъдеще.

Счита се, че докато алопатичните лекарства потискат болестта, хомеопатичните такива, представляват специфичен сигнал за стимулиране и отключване на потенциала, заложен във всеки организъм да се справи с възникнал в него болестен процес.

 

КОИ БОЛЕСТИ СЕ ЛЕКУВАТ С ХОМЕОПАТИЯ?

 

Всеки човек може да бъде лекуван с хомеопатични лекарства, защото хомеопатичните лекарства нямат странични токсични ефекти.

За да бъде лечението успешно е необходимо наличието на следните условия:

·         Болестта да е довела до функционални (обратими) изменения в тъканите и органите. Целта на хомеопатичното лечение е стимулиране на естествените защитни механизми на организма. Следователно там, където тъканите са увредени необратимо никакво стимулиране няма да премахне увредата, защото с хомеопатичното лекарство не се създават нови тъкани, а се оптимизира функцията вече съществуващите.

·         Организмът да има запазена реактивна способност. Организмът трябва да бъде в състояние да реагира на добре подбраното лекарство. Живото-застрашаващите състояния, при които трябва да се проведе интензивно лечение и да бъдат подпомогнати или дори заместени някои жизнено важни функции - дишане, кръвообращение и пр. - не се лекуват само с хомеопатични лекарства. При тях трябва да се приложи конвенционално лечение.

При хроничните болести хомеопатичните медикаменти се подбират по специална методика, наречена “конституционално хомеопатично лечение”, или “лечение на терена”.

 

Хомеопатията е ефективна и при остри, и при хронични състояния. Правилно подбраното хомеопатично лекарство може да повлияе и застарели оплаквания като артрит, храносмилателни и дихателни смущения също толкова успешно, колкото и по-леки проблеми като главоболие, сенна хрема или оплаквания, свързани с поникване на зъбките при бебета. Психо-емоционални проблеми като ревност, липса на самоувереност, депресия, панически атаки и детски поведенчески отклонения в повечето случаи се поддават много добре на хомеопатично лечение.

 

Специалисти в Хомеопатичен кабинет:

Д-р Поля Стоянова

Д-р Дорина Методиева© 2009 Болница Авис Медика