Проверка на резултати от изследвания

Новини

Осигуряване на устойчива заетост в "ДКЦ Авис-Медика" ООД.
 Номер на проекта BG05M9OP001-1.003-0767-C01
1.1.1970 02:00

Ревматичните заболявания в медицинската практика
Ревматичните болести са хронични заболявания, изискващи дългогодишно наблюдение и прецизиране на лечението в съответствие с препоръките на европейската ревматологична общност
2.2.2016 00:00

Чува ли вашето бебе?

От месец Август  МБАЛ „Авис -  Медика” разполага със съвременна и уникална апаратура за извършване на неонатален слухов скрининг. Това представлява изследване на слуха на новороденото, при което се откривт евентуални увреждания съпроводени с глухота или трудно чуване. 

16.9.2014 00:00

Лапароскопска апендектомия
На 10.02.2014, за първи път в МБАЛ „АВИС МЕДИКА”, екип от хирурзи извърши лапароскопска апендектомия. Лапароскопската операция, която е извършена от екипа на Д-р Владимир Рачков продължава около час. Още същата вечер пациентът е в добро общо състояние, без болки.
21.2.2014 00:00

Последно поколение апарат за измерване на костна плътност заработи в ДКЦ "АВИС МЕДИКА"
В ДКЦ  „Авис - Медика” започва работа последно поколение апарат за изследване на костната плътност.
27.2.2012 00:00

Болница "Авис Медика" с награда за принос в медицината
МБАЛ " Авис- медика" гр. Плевен с управител Д-р Владимир Андреев беше удостоена от "Съвета на европейската научна и културна  общност" със "Златен печат" и "Златна значка". Престижните отличия се връчват на културни, научни и бизнес институции допринесли за развитието на науката, културата и икономиката.
25.1.2012 00:00

Деян е първото бебе на 2012 година
Деян се казва първото бебе, родило се в Плевен за 2012 година. Малкият Деян е проплакал на 1 януари в 9.10 часа в МБАЛ „Авис Медика“и се е родил цели 3,750 кг.
1.1.2011 00:00

Нова Психологическа лаборатория в гр. Плевен
НА 31.10.2011 г. се извърши освещаването на новооткритата психологическа лаборатория към ДКЦ " Авис Медика " гр. Плевен.
2.11.2011 00:00

Технология на NASA спасява животи в болница "Авис - Медика"
С уникално помощно средство за борба с хеморагичния шок се сдоби плевенската болница“Авис- Медика” . Производител на продукта еZOEX, USA, по оригинална технология на NASA.
28.6.2010 00:00

Хилядното бебе се роди в болница "Авис - Медика"
Новородената в болницата Ванеса тежи 4190 грама и е с дължина 53 см
19.10.2009 00:00© 2009 Болница Авис Медика