Проверка на резултати от изследвания

Отделение по хирургия и отделение детска хирургия

 

В отделенията по Хирургия и Детска хирургия се извършват хирургични интервенции върху всички коремни органи. Екипът се състои от 5 квалифицирани лекари с богат професионален опит. Всички имат придобита специалност по "Хирургия" , a двама от лекарите имат и по още една втора специалност съответно "Детска хирургия" и "Онкология".

Хирургичното отделение разполага със 7 стаи с по 2 легла и две- с по 3 легла /общ капацитет - 20 легла/. Всяка стая има самостоятелен санитарен възел с баня и красив изглед навън. Създадени са прекрасни условия за комфортен пред- и следоперативен период на пациентите.

Операционната зала е оборудвана със съвременна апаратура и инструментариум за извършване на пълния обем конвенционални оперативни интервенции.

Новоизградената лапароскопска операционна зала е обзаведена с модерна техника за лапароскопска хирургия и интраоперативна рентгенова диагностика.

Реанимационното отделение е оборудвано със съвременна апаратура, гарантираща успешното лечение на по-тежко болни пациенти. Многобройните операции на пациенти с хернии и заболявания на щитовидната жлеза направиха клиниката водеща в лечението на тези нозологични единици.

 

 

Дейнoсти на болничното отделение.

 

Конвенционална хирургия – прилагат се стандартни и модерни методи за лечение на:

 • доброкачествени заболявания на черен дроб, жлъчен мехур, жлъчни пътища и панкреас;
 • лечение на ехинококоза (кучешка тения);
 • доброкачествени и злокачествени заболявания на млечна жлеза;
 • доброкачествени и злокачествени заболявания на щитовидна жлеза;
 • хернии;
 • апендицити;
 • ануса и перианалното пространтство - хемороиди, фисури и фистули на ануса, дермоидни кисти;
 • доброкачествени и злокачествени заболявания на кожа и лигавици;
 • доброкачествени и злокачествени заболявания на дебело черво и стомах;
 • диабетно стъпало;
 • далак;
 • инфекции на меките тъкани.

Миниинвазивни /лапароскопски/ интервенции – лечение на заболявания на:

 • жлъчния мехур,
 • черния дроб,
 • хернии на предна коремна стена,
 • диагностична лапароскопия с биопсия при неясни диагностични случаи и др.

Специалисти Отделение по хирургия:

 • Д-р Юлиян Рабчев - хирургия
 • Д-р Георги Георгиев - хирургия
 • Д-р Красимир Грънчовски -хирургия, детска хирургия, ендоскопска хирургия
 • Д-р Антон Николов - хирургия
 • Д-р Владимир Рачков – хирургия и онкология

 © 2009 Болница Авис Медика