Проверка на резултати от изследвания

Разписание

 

ТРЪГВАНЕ ОТ

ДКЦ „АВИС - МЕДИКА"

ТРЪГВАНЕ ОТ

МБАЛ „АВИС - МЕДИКА"

 

 

ПОНЕДЕЛНИК - ПЕТЪК

ПОНЕДЕЛНИК - ПЕТЪК

7.00ч. - само за персонал

8.00ч.

7.30ч. - само за персонал

9.00ч.

8.30ч.

10.00ч.

9.30ч.

11.00ч.

Ю.ЗОч.

12.00ч.

П.ЗОч.

13.00ч.

12.30ч.

14.00ч. - само за персонал

13.15ч.

15.00ч.

14.15ч.

16.00ч.

15.15ч.

17.00ч.

16.15ч.

18.00ч.

17.15ч.

19.00ч.

18.15ч.

20.00ч.

19.15ч.

 

СЪБОТА И НЕДЕЛЯ

СЪБОТА И НЕДЕЛЯ

7.30ч.

8.15ч.

13.15ч.

14.00ч.

19.15ч.

18.00ч.

 

20.00ч.

 © 2009 Болница Авис Медика