Проверка на резултати от изследвания

Психологическо консултиране на деца и юноши

Детско – юношеско консултиране

Много родители попадат в ситуации, в които не разбират поведението на своето дете, независимо на каква възраст е то. Идеите, които имат, безкрайните разговори и напътствия, често не дават желания резултат. За съжаление няма универсални правила за общуване с децата – всяко дете е индивидуалност, всяка ситуация е специфична.
Всяко дете има нужда от любов, топлота, безопасност и разбиране. Родителите не винаги успяват бързо да се адаптират към промените у детето. Те често не разбират мотивите за една или друга негова постъпка. У тях израства неразбиране, злоба, обида или раздразнение. А у детето се натрупват тъга, обида, вина. В тези случаи вътрешният свят на детето е застрашен от разруха. То става уязвимо и затворено. В този период от живота помага внимателното и разбиращо отношение към детето, с умелата подкрепа на  психолог. Той помага да се открият решения за повечето проблеми чрез творчество и  разбиране. Такива могат да са:
•    Трудност в общуването с родители и връстници;
•    Агресивност и хиперактивност;
•    Неуспеваемост в училище;
•    Стресови ситуации:развод, нов член в семейството;
•    Смърт на близък;  
•    Смяна на училище и среда;
•    Страх, неувереност и др.  
Безусловно, детето се нуждае от специфична професионална подкрепа в трудни житейски периоди: при развод на родителите, смърт на близък, смяна на детска градина или училище, преживяно травмиращо събитие.
Вашите деца са вашата радост. Но когато забележите, че те са изправени пред трудности, Вас ви боли. За разрешение на проблемите са необходими опит и квалификация.
 
Наблюдавайки поведението на отделното дете и симптомите, които то проявява, може да се получи информация какво се случва в неговия вътрешен свят. Ролята на психолога в детско-юношеското консултиране е да разпознае тези симптоми и да ги вербализира. Реакциите и разговорите при всеки индивидуален случай са различни. Силовите методи, които много родители използват, като универсален подход, често дават епизодично решение, а в повечето случаи водят до обратното – детето се затваря в себе си и пътят до него става още по-труден. Целта е да се повиши нивото на комуникация, да се отчете собствената индивидуалност на всяко дете, да се запази неговата автентичност и себеуважение, да се предложат алтернативи за изграждане на позитивни поведения и от двете страни. Емоционалното и личностно формиране, изборът на приятелска среда, социализацията и развитието на жизнени умения, професионалната насоченост и превенцията на поведенчески и емоционални проблеми са областите, в които психолог-консултантът може да бъде от помощ.
 © 2009 Болница Авис Медика