Проверка на резултати от изследвания

Психо тест

Психологическа лаборатория „Авис-Медика” извършва първо и второ психологични изследвания на :

 

1. Кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категории С, С1 D, D1,Ттб, Ттм ;

2. Водачите на таксиметров автомобил;

3. Водачите на автомобили за обществен превоз на пътници или товари;

4. Лица, които се явяват на изпит за придобиване на правоспособност, след като са загубили същата по реда на чл. 157, ал. 4 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП) поради отнемане на контролните точки;

5. Лицата, на които временно е отнето свидетелство за управление на МПС по реда на чл. 171, т. 1, буква "а" от ЗДвП;

6. Водачи, които са лишени от право да управляват МПС на основание чл. 174, ал. 2 от ЗДвП;

7. Водачи, лишени от право да управляват МПС на основание чл. 343г от Наказателния кодекс (НК);

8. Чужденци, дългосрочно пребиваващи в Република България и български граждани с чуждестранно свидетелство за управление на МПС, които по реда на чл. 162, ал. 4 от ЗДвП се заменят с българско свидетелство за управление на моторни превозни средства от категориите по т. 1;

9. Председатели на изпитни комисии за провеждане на изпитите за придобиване на правоспособност за управление на МПС.

Изследвания за психологическа годност на водачи на МПС могат да се извършват и при постъпване на работа или при други случаи по искане на работодателя на водача.

Психологическото изследване на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС и на водачите на МПС има за цел да установи психологическата им годност да управляват МПС без опасност от допускане на пътнотранспортни произшествия, а на председателите на изпитни комисии - и да оценяват уменията за безопасно управление на МПС на кандидатите за придобиване на правоспособност.© 2009 Болница Авис Медика