Проверка на резултати от изследвания

Семейно консултиране

Нарушената семейна атмосфера и разстроените емоционални взаимоотношения в семейството като цяло са обект на изключително сериозна психологична помощ. Семейните конфликти са едни от най-разпространените форми на конфликтите. Те се явяват противоборство между членовете на семейството, основно на сблъсъка между противоположно насочени мотиви и възгледи. Семейните конфликти имат свои особености, които ги отличават от останалите групи конфликти. Това се дължи на специфичността на семейните взаимоотношения, като компилация от междуличностни връзки и нормативни и нравствени задължения, отнасящи се до реализиране на основните функции на семейството.

Конфликтите в семейството могат да бъдат такива, при които причината се установява лесно и лесно се отстранява и други, при които конфликта трудно се ликвидира и напрежението в семейството остава. От друга страна конфликтите могат да бъдат явни и такива, които са без осезателна външна проява, но с не по-слабо влияние.

Семейното консултиране е особен подход, разработен специално за достигане на взаиморазбиране и разрешаване на конфликтни ситуации. То е ориентирано към помагане при:

·                    Отсъствие на взаиморазбиране;

·                    Обиди, конфликти и разочарования;

·                    Дисхармония в съпружеските взаимоотношения;

·                    Конфликти с родителите или други членове;

·                    Конфликти с децата;

·                    Семейни кризи;

·                    Възникване на проблеми в интимните отношения;

·                    Ревност;

·                    Изневяра;

·                    Поява на разрив в отношенията;

·                    Развод и раздяла;

·                    Откриване на нов смисъл в живота след развод;

·                    Повторен брак и др.

Като правило, на консултацията идват 2  и повече членове. Продължителността на първата среща е 1-1,5 часа.

 Същността на семейното консултиране е да се подпомогне процеса на разрешаване на възникнал конфликт или поне да се намали неговата сила и тревогата в междуличностните семейни отношения. По-общо казано – целта на семейното консултиране е стремеж за промяна на отношенията между членовете на семейството, с очакването да се премахне отрицателната психологична симптоматика, за да се достигне до по-добро социално функциониране. От изключителна важност е по време на консултирането да се  посочат алтернативи и възможности за контролиране на живота на семейството, както по време на самата работа с психолога, така и в ежедневието.

 

 © 2009 Болница Авис Медика