В АГ кабинетите към ДКЦ "Авис Медика" се извършват първични и вторични

гинекологични и акушерски прегледи, трансгвинална и абдоминална

ехография, профилактични цитонамазки на маточната шийка,

микробиологично изследване на влагалищно съдържание. 

Кабинетите са

снабдени с техника за диатермокоагулация на маточната шийка в

амбулаторни условия. Всички акушер-гинеколози водят женска консултация

на бременни като се изпълняват всички изисквания за броя и вида на

изследванията. В кабинет № 209 се осъществява фетална морфология на

плода в срок 22-26 г.с. Д-р Славов работи с иновативната лазерна техника

като прилага възможностите й за лечение на генитоуринарен синдром при

пациенти в менопауза както алтернатива на оперативните интервенции в

класическата гинекология. Кабинет № 209 разполага с кардиотокограф за

осъществяване на мониторен контрол на състоянието на плода при бременни

след 28-ма г.с.