Д-р Антония Богданова

Акушерство и гинеколагия

Д-р Антония Богданова Завършила медицина в МУ- София през 1983 год. Придобита специалност- Акушерство и Гинеколагия през 1988 год. Квалификации / специализации- Акушерска и гинекологична ехография, Оперативна техника Научни интереси / приоритети- Акушерство, Майчино здравеопазване

Акушерство, Майчино здравеопазване