В кабинета по клинична алергология се извършват съвременни диагностични
изследвания, лечение и профилактика на пациенти с алергични заболявания –
респираторни алергии / Алергичен ринит, Бронхиална астма/; очни алергии;
хранителни алергии; лекарствени алергии; алергии от ухапване от насекоми;
кожни алергии и др.

 

• Кожно-алергични проби с алергени – битови, поленови,
епидермални, хранителни и инсект алергени. Кръвни тестове /
изследване на специфични IgE антитела/ за откриване на
алергична сенсибилизация.
• Предоперативно тестуване с анестетици, миорелаксанти и
аналгетици при рискови пациенти и назначаване на
предоперативна противоалергична подготовка.
• Кожно-алергични проби с йод-контрастни вещества при
провеждане на образни изследвания - компютърна томография,
ядреномагнитен резонанс.
• Назначаване и провеждане на алерген-специфична имунотерапия
/ специфична хипосенсибилизация/