В кабинета по Гастроентерология на ДКС"Авис Медика " гр.Плевен се извършват клинични и  ехографски прегледи  на пациенти

  със симптоми от страна на  хранопровода, стомаха ,дванадесетопръстника,

  тънко  и дебело черво, както  и свързани със заболявания на черния дроб, жлъчните пътища и панкреаса.

  

Диагностичния процес е значително улеснен от наличието  на  ултразвуков апарат от висок клас, разполагащ  с цветен и спектрален Доплер, който 

  дава възможност  за оценка на кръвоснабдяването на органите на храносмилателната  система и ранно откриване на тромбози и  стенози на венозни

  и артериални кръвоносни съдове. Освен ехография на коремни органи има възможност за изследване и на повърхностни структури и

  измененения в областта на шията, крайниците, коремната  стена, включително и на  кръвотока в тях.  При  необходимост диагнистичния

  процес се разширява чрез използване на възможностите на модерна лаборатория, съвременна рентгенова апаратура, включително  компютърен томограф

  и   при индикации на  магнитно-резонансна томография.

    В кабинета се извършва преценка на необходимоста от извършване на инвазивни изследвания като : фоброгастроскопия , фиброколоноскопия с последващи терапевтични процедури , извършване на контраст усилена ехография

на коремни органи и извършване на целенасочени биопсия на огнищни процеси в черния дроб и панкреаса .