Хомеопатията е метод на лечение, който се съобразява с
уникалността и индивидуалността на всеки човек.

Целта е да се стимулират естествените оздравителни реакции на
тялото чрез използване на медикаменти с високо разреждане, които
неразредени биха предизвикали симптоми, наподобяващи тези на
заболяването. Медикаментите, които се използват са от растителен,
минерален и животински произход, произведени по строго определен
начин. Кой точно медикамент е показан за конкретното оплакване и в
какво разреждане, се назначава от лекар-хомеопат след подробен
разговор с пациента и съобразяване с неговата съвкупност от заболявания,
тип на боледуване, темперамент, начин на живот, навици, стрес,
чувствителност.
С хомеопатия се лекуват остри и хронични заболявания във всички
възрасти. С хомеопатична профилактика острите вирусни заболявания
през есенно-зимния период протичат по-леко, често боледуващите деца и
възрастни могат да разредят периодите, в които са болни и
неработоспособни. Сезонните алергии могат да станат по-поносими и
страдащите от това заболяване да не са затворени в стаята заради
полените. Възстановяването след травми е по-бързо и безболезнено. При
деца, бременни и кърмещи жени често много медикаменти са
противопоказани и при тях хомеопатията е алтернатива за лечение.
Бебешките проблеми като колики, никнене на зъбки, детските страхове и
тинейджърските проблеми също са обект на този метод на лечение.
Лечението с хомеопатия не може да замени конвенционалното
медицинско лечение при туморни заболявания, захарен диабет, хронични
декомпенсирани състояния, дегенеративни ставни заболявания и др. , но
може да се включи като допълващо.