От месец ноември 2018 година официално започва фунционирането на напълно преустроеното и реновирано отделение по образна диагностика на територията на ДКЦ “Авис Медика”. Същото е разположено на партерния етаж на сградата, като са преустроени два лекарски кабинета и нови кабинети за конвекционалния рентгенографски апарат, кабинет за мамография и ехомамография. Самостоятелно обособен е и кабинет за остеодензитометрия. Изцяло обновена е и апаратурата закупена от фирмата General Electric.

Новият рентгенологичен и мамографски апарат са съобразени с изискванията за лъчева безопасност, изцяло дигитализирани и позволяват най – високо ниво на диагностика.

Основните раздели на образната диагностика, застъпени в дейността

- Урогенитална образна диагностика

- Мускуло-скелетна образна диагностика

- Торакална образна диагностика

- -Сърдечно-съдова образна диагностика

- Педиатрична образна диагностика

- -Неврорентгенология

- Образна диагностика на млечната жлеза

Отделението разполага и с магнитен резонанс Signa Explorer 1,5 Т na фирмата General Electric с огромни софтуерни възможности за изследване на нервната, мускулно-скелетната и жлъчно-чернодорбната система. Особено внимание заслужава извършването на мултипараметричен магнитен резонанс на простатната жлеза за най – точна диагностика на злочествените лезии.

Монтиран е и последно поколение 128-срезов компютърен томограф Revolution Evo на фирмата General Electric. Апаратът разполага със специални софтуерни възможности за намаляване на лъчевото натоварване и високо разделителна компютърна томография на белите дробове.  Тази възможност позволява скрининг за ранно откриване на рака на белия дроб. Продължаваме традицията, но с най – новите софтуери в диагностиката на дебелото черво – виртуална колоноскопия; дентален скенер в имплантологията; всички видове ангиографски изследвания. Всички апарати са свързани в PACS система, което дава възможност за съхраняване на образите и проследяване на ефекта от лечението. Специалистите от отделението по образна диагностика са преминали необходимите курсове и обучения за добра медицинска практика. Единствено нашият екип работи на принципа на телемедицината  и е в непрекъснат контакт със специалистите от отделението по образна диагностика на университетската болница „Св Иван Рилски“ София.