В кабинета по Очни болести на ДКЦ „Авис Медика” се извършват амбулаторни първични и контролни прегледи на пациенти със заболявания на очите и очните придатъци посредством основните офталмологични методи: визометрия, авторефрактометрия, тонометрия, биомикроскопия, фундоскопия. Прилагат се и допълнителни методи за изследване: екзофталмометрия, изследане на слъзна секреция, пахиметрия, компютърна периметрия, оглед на ретинната периферия с призма на Голдман. Оказва се неотложна помощ при травми на окото и придатъците му. Провежда се диагностика и диспансерно наблюдение на пациенти с Глаукома. Осъществяват се консултативни прегледи към МБАЛ „Авис Медика”.  Издават се медицински свидетелства на шофьори и при встъпване на работа.