Педиатрията е специалност, която се занимава с проследяване на физическото и нервно - психическо развитие на детския организъм, диагностиката и лечението на заболяванията при децата. Детските болести имат своите особености, отличаващи ги от тези на възрастния човек, което изисква тяхното добро познаване и професионално лечение.

 

В кабинета по Детски болести на ДКЦ „Авис Медика“ се извършват първични и контролни прегледи на деца от 0 до 18 години с остри и хронични заболявания,включително болести на сърдечно-съдовата система, дихателната ,костно- ставната,храносмилателната ,ендокринната система.

Провеждане на детска консултация, която проследява: физическото и нервно - психическото развитие - хранене, имунизации, профилактика на рахит, затлъстяване, хипотрофия - профилактика на някои фамилни обременености.

За нуждите на диагностиката се използват широките възможностите на Клиничната лаборатория и съвременната апаратура на територията на ДКЦ „Авис Медика“