В психологичен кабинет на „ДКЦ  Авис-Медика“ се 

провеждат индивидуални консултации и терапия при:

 • Депресия, тревожност, панически атаки, здравна тревожност

 • Трудности в общуването между деца и родители. 

 • Проблеми вследствие на развод. 

 • Кризи и проблеми в отношенията. 

 • Постигане на положителна самооценка при липса на самочувствие. 

 • Справяне със стреса.

 • Кризисни интервенции

 • Тревожни разстройства

 • Хранителни разстройства-анорексия, булимия и др.

 • Зависимости

 • Семейно и детско-юношеско консултиране и терапия

Консултациите се провеждат с Ивелина Йотова Психолог-психотерапевт.