Прегледи

Ото – рино – ларингологията е медицинска спецалност, занимаваща се с диагноза и лечение на заболяванията на външното, средното и вътрешното ухо, носните заболявания и заболяванията на гърлото. Най – често от заболяванията на ушите са възпаленията на външното и средното ухо и когато не се предприеме своевременно лечение тези възпаления може да засегнат и вътрешното ухо и да доведат до загуба на слуха. При носните заболявания най – често се срещат ринофарингитите както и вродените и травматични девиации ( изкривявания) на носната преграда.

Ангините са най – честите заболявания на гърлото, които обаче при неправилно лечение могат да доведат до сериозни увреждания на редица вътрешни органи.

Специалистите ото-рино-ларинголози в ДКЦ „АВИС – МЕДИКА” извършват всички видове прегледи, аудиограми, назначават всички необходими лабораторни и микробиологичини изследвания и при нужда извършват и оперативни интервенции. Всички операции се извършват в МБАЛ „АВИС – МЕДИКА” под обща анестезия, което не травмира психиката на пациента и най - вече на децата.