Известен специалист в оперативната гинекология и онкогинекология с приемни дни в ДКЦ „Авис Медика” –

Известен специалист в оперативната гинекология и онкогинекология с приемни дни в ДКЦ „Авис Медика” –

Доц. д-р Чавдар Цветков, д.м. – известен специалист в областите онкогинекология, тазова хирургия, оперативна гинекология и миниинвазивна (лапароскопска) гинекологична хирургия, ще приема пациенти два пъти седмично в ДКЦ „Авис Медика” – Плевен.
Доц. д-р Чавдар Цветков има признати специалности по „Акушерство и гинекология” и „Онкология”. Предмет на неговата дейност са диагностика, хирургично лечение (радикална хирургия, конвенционална и органосъхраняваща гинекологична хирургия, лапароскопска гинекологична хирургия) и проследяване на пациентки със злокачествени и доброкачествени заболявания на женските полови органи.
Доц. д-р Цветков е завършил Медицина във ВМИ Плевен -1985-1991 г. Има придобита магистърска степен „Обществено здраве и здравен мениджмънт” в МУ – Плевен.
Завършил е специализация в Национален институт по Акушерство и гинекология – София през 1997 г. и в The Barzilay Medical Center; Faculty of Health Sciences, Ben-Gurion University, Department of Obstetrics and Gynecology – post graduate training in Gynecology, Oncology and Obstetrics; през 1999, Ashkelon, Izrael. През 2001 т. завършва специализация в Национален онкологичен център – София.
Преминал е специализирани курсове по колпоскопия; ултразвукова диагностика в акушерството и гинекологията; топографска анатомия и хирургия на органите в малкия таз; диагностична и оперативна лапароскопия в гинекологията; диагностична и офис хистероскопия .
Понастоящем доц. д-р Цветков е Началник на Клиника по онкогинекология на УМБАЛ „Д-р Г. Странски” и е преподавател към катедра „Акушерски грижи” на Медицински университет – Плевен.
Приемните дни на доц. д-р Цветков в ДКЦ „Авис Медика” – Плевен, ще са във вторник и четвъртък от 14:30 до 19:00 часа. Записвания на телефоните на ДКЦ „Авис Медика” – 064 909 090 и 064 909 091.