Стремежът ни е да създадем модерен център за диагностик

Стремежът ни е да създадем модерен център за диагностик

Д-р Андреев, какво ново предлага ДКЦ „Авис Медика” и с какво са свързани плановете ви за подобряване на предлаганите медицински услуги в региона?
- Стремежът ни е да създадем модерен център за диагностика, доближаващ се до най-добрите не само в Европа, а и по света. В много западноевропейски държави съществуват частни центрове за образна диагностика, които са оборудвани с най-съвременна апаратура и предлагат изключително точна диагностика на заболяванията, което е предпоставка за успешното лечение. Структурираме голямо звено за образна диагностика. Затова в партерния етаж на разширения Диагностично-консултативния център „Авис Медика“ са разположени помещения главно за образна диагностика. От близо два месеца е инсталиран и работи ядрено-магнитен резонанс. Апаратът е от най-висок клас, с 1,5 тесла напрегнатост на полето, модел Signa Explorer на фирма „Дженерал електрик“. С отварянето на новата сграда бяха закупени 5 нови ултразвукови апарата (ехографи), като всеки от тях е тясно специализиран и дава на лекарите възможности за попрецизна диагностика.

Разширен е и спектърът от услуги, като са разкрити кабинети по: психиатрия, онкогинекология, съдебна медицина, неонатология.
- Друг наш стремеж е свързан с въвеждане на нови доказани практики за лечение. От два месеца в клиниката работи последно поколение лазерен апарат на фирма „Фотона“, който е с голям спектър на приложение в много медицински специалности като: гинекология, естетичната медицина, уши, нос, гърло. За пръв път в ДКЦ „Авис Медика” в Плевен се прилага методиката „Долче“, която е уникална за България. Тук функционира музикален център за деца с аутизъм. Методиката се прилага от д-р Анжелина Генчева - неонатолог и педиатър, от септември 2016 г., която е официален член на APTE и сертифициран преподавател по методиката DOLCE.

Разкажете повече за предимствата на ядрено-магнитния резонанс - последна дума на техниката.
- Апаратът разполага с целия необходим софтуер за провеждане на всички видове рутинни и високо специализирани изследвания. Новите технологии, заложени в машината, позволяват освен изобразяването на анатомичните структури функционално изследване на мозъка и неговата дейност. Той дава възможност за разграничаване на доброкачествените и злокачествените процеси. Апаратурата е единствена за региона, позволяваща изследването на вродените метаболитни заболявания. Наличието на последно поколение перфузионен софтуер позволява детайлна оценка на онкологичните заболявания на простатната жлеза, ректума и главния мозък, както и диагностициране на всички видове съдови заболявания на мозъка. Апаратът е с единствени по рода си новоразработени безшумни функции за изследване, което значително намалява шума и подобрява комфорта на пациента. Нова музикална уредба, разработена специално за ядрено-магнитни резонанси, също е на разположение на пациентите, които, освен че могат да избират музика по време на изследването, имат и обратна връзка с лекаря.

Каква друга съвременна апаратура, единствена по рода си, е на разположение в ДКЦ „Авис Медика”?
- В ДКЦ „Авис Медика“ в Плевен се намира единственият в Източна Европа апарат остеодензитометър IDexa за изследване на костната плътност. С него на практика остеопорозата може да се улови в съвсем ранен стадий. Апаратът работи с изключителна точност и прецизност, за да се дефинира степента на заболяването и кои зони от организма са засегнати.

Ще продължите ли с инвестициите в апаратура и през следващата година?
- През 2018 г. предстои закупуването на нов апарат за компютърна томография (скенер), който ще бъде разположен също в новата сграда, а досегашният ще обслужва само лежащо болни пациенти. Предстои и подмяна на рентгена и мамографа, които също ще са последно поколение.