content

ТРЪГВАНЕ ОТ ДКЦ „АВИС - МЕДИКА"

ПОНЕДЕЛНИК – ПЕТЪК:

8.30ч., 9.30ч., 10.ЗОч., 11.ЗОч., 12.30ч., 13.15ч., 14.15ч., 15.15ч., 16.15ч., 17.15ч., 18.15ч., 19.15ч.

СЪБОТА И НЕДЕЛЯ :

7.30ч., 13.15ч., 19.15ч.

ТРЪГВАНЕ ОТ МБАЛ „АВИС - МЕДИКА"

ПОНЕДЕЛНИК - ПЕТЪК

8.00ч., 9.00ч., 10.00ч., 11.00ч., 12.00ч., 13.00ч., 15.00ч., 16.00ч., 17.00ч., 18.00ч., 19.00ч., 20.00ч.

СЪБОТА И НЕДЕЛЯ

8.15ч., 14.00ч., 18.00ч., 20.00ч.