content

Ценоразпис

ДКЦ  и МБАЛ "АВИС МЕДИКА" ООД
           
Код от информационната систама на ЛЗ Наименование на услугата Мерна единица
(ден, брой и др.) 
Цена, заплащана от:
Пациент  НЗОК МЗ
1 Първичен преглед,диагноза,предписване на лечение,оформяне на документи брой 70.00 лв    
2 Вторичен /контролен/ преглед,вътрешна или устна консултация брой 50.00 лв    
3 Първичен преглед от хабилитирано лице брой 80.00 лв    
4 Преглед от лекар-специалист в МБАЛ брой 75.00 лв    
5 Издаване на копие от документи брой 10.00 лв    
6 Мускулна инжекция, подкожна инжекция брой 10.00 лв    
7 Венозна инжекция брой 20.00 лв    
8 Перианална блокада /без медикамента/ брой 50.00 лв    
9 Вътреставна инжекция брой 20.00 лв    
10 Поставяне на трайна венозна канюла и/или инфузия до 30 минути брой 40.00 лв    
11 Венозна инфузия над 30 минути брой 60.00 лв    
12 Електрокардиограма по медицински показания брой 15.00 лв    
13 Електрокардиограма по желание на пациента брой 20.00 лв    
14 Измерване на кръвно налягане по желание  брой 5.00 лв    
16 Проба за чувствителност брой 8.00 лв    
17 Паравертебрална блокада брой 15.00 лв    
18 Хистологично изследване / едно блокче/ брой 28.00 лв    
19 Хистологично изследване / за всяко следващо/ брой 22.00 лв    
20 Серийно хистологично изследване при конизация на маточната шийка брой 68.00 лв    
21 Вливане на биопродукти (на сак) брой 90.00 лв    
22 Изследвания на биопродукти  брой 70.00 лв    
23 Копие на диск от  изследване на пациент брой 10.00 лв    
24 Копирни услуги - формат А4 за една страница брой 0.10 лв    
25 Разглеждане и оценяване на предложения за  провеждане на клинични изпитвания брой 1'000.00 лв    
26 Вторичен /контролен/ преглед от  хабилитирано лице брой 50.00 лв    
27 NIFTY Pro неинвазивен  пренатален генетичен тест брой 1'300.00 лв    
28 NIFTY mono неинвазивен  пренатален генетичен тест брой 2'300.00 лв    
  ЕХОГРАФСКА ДИАГНОСТИКА        
32 Комплексна ехография  на корема брой 80.00 лв    
33 Ехография на женски таз /гинекологична/ брой 70.00 лв    
34 Акушерска ехография до 16 г.с брой 70.00 лв    
35 Акушерска ехография след 16 г.с. брой 80.00 лв    
36 Трансвагинална ехография брой 70.00 лв    
37 Доплерова ехография брой 80.00 лв    
38 Доплер-сонография на периферни съдове брой 90.00 лв    
39 Ехокардиография брой 70.00 лв    
40 Ехомамография брой 70.00 лв    
41 Пункция и аспирация на кисти на млечната жлеза /една киста/  брой 20.00 лв    
42 Ехография на щитовидна жлеза брой 70.00 лв    
43 Преглед и ехография на щитовидна жлеза брой 90.00 лв    
44 Ехография на стави брой 70.00 лв    
45 3 – D ехография на плода  брой 80.00 лв    
46 Запис на CD брой 10.00 лв    
47 Акушерска ехография след 16 г.с. при двуплодна бременност брой 90.00 лв    
           
   ХИРУРГИЯ        
52 Катетеризация  с промивка /мъже/ брой 80.00 лв    
53 Катетеризация с промивка /жени/ брой 60.00 лв    
54 Малки рани / до 3 см; повърхностни/, първична обработка брой 70.00 лв    
55 Малки рани, изрязване и шев /не включва атравматичен шевен материал/ брой 100.00 лв    
56 Големи рани /над 3 см; дълбоки/, първична обработка брой 145.00 лв    
57 Големи рани, първичен шев/не включва атравматичен шевен материал и консумативи / брой 200.00 лв    
58 Големи рани, изрязване и шев/не включва атравматичен шевен материал и консумативи / брой 240.00 лв    
59 Отстраняване на конци /малки рани/ брой 30.00 лв    
60 Отстраняване на конци /големи рани/ брой 40.00 лв    
61 Инцизия на повърхностни гнойници с дренаж брой 150.00 лв    
62 Екстирпация на липом до 3 см, без глава и шия брой 400.00 лв    
63 Екстирпация на липом 3-5 см, вкл. глава и шия брой 600.00 лв    
64 Екстирпация на липом 5-10 см, вкл. глава и шия брой 800.00 лв    
65 Екстирпация на атером до 3 см брой 200.00 лв    
66 Екстирпация на атером над 3 см; възпален брой 250.00 лв    
67 Атероматоза /над 2 атерома/ под местна анестезия брой 250.00 лв    
68 Екстирпация на нокът /местна анестезия/ - без шев на нокътното ложе брой 90.00 лв    
69 Екстирпация на нокът /местна анестезия/-    с шев на нокътното ложе брой 120.00 лв    
70 Френулотомия с местна анестезия брой 200.00 лв    
71 Френулотомия с обща анестезия брой 400.00 лв    
72 Екстракция на чуждо тяло под местна анестезия в зависимост от дълбочината в тъканите, определена рентгенологично/ ехографски;  - повърхностно /подкожно/ брой 200.00 лв    
73  Екстракция на чуждо тяло под местна анестезия в зависимост от дълбочината в тъканите, определена рентгенологично/ ехографски;  -    в хиподерма и мускулно-фасциални пространства, не включва рентгеновите снимки брой 400.00 лв    
74 Вторична превръзка брой 40.00 лв    
75 Биопсия извън областта на шията и лицето­/ местна анестезия, не включва цената на хист.изследване / брой 190.00 лв    
76 Биопсия в областта на шията и лицето­/ местна анестезия, не включва цената на хист.изследване/ брой 500.00 лв    
77 Пиърсинг / поставяне на обеци/ на уши /включва обеци по избор/ брой 50.00 лв    
78 Пиърсинг / поставяне на обеци/ на пъп, език, вежди, нос / не включва обеците/ брой 60.00 лв    
79 Репониране на херния брой 100.00 лв    
85 Първичен преглед при специалист хирург брой 50.00 лв    
86 Вторичен преглед при специалист хирург брой 30.00 лв    
87 Дебридмент с превръзка без материалите брой 60.00 лв    
89 Биопсия извън областта на шията и лицето (обща анестезия, не включва цената на хист. изследване) брой 450.00 лв    
90 Биопсия в областта на шията и лицето (обща анестезия, не включва цената на хист. изследване) брой 700лв    
91 Инцизия на перианален абцес под обща анестезия брой 750.00лв    
92 Слабинна херния с местна анестезия (без леглодни) брой 850.00 лв    
93 Слабинна херния със спинална анестезия брой 1'200.00 лв    
94 Слабинна херния с обща анестезия брой 1'300.00 лв    
95 Слабинна рецидивна херния брой 1'200.00 лв    
96 Слабинна херния - двустранна брой 1'600.00 лв    
97 Слабинна херния - двустранна рецидивна брой 2'200.00 лв    
98 *При поставяне на платно – доплащане брой 200лв    
  **В цените не са включени леглодните и медикаментите за профилактика и лечение на придружаващи заболявания брой      
99 Бедрена херния - с местна анестезия                      брой 920.00 лв    
100 Бедрена херния- с обща анестезия/без леглодните/ брой 1'200.00 лв    
101 Пъпна херния с големина на херниалния отвор до 2 см. /без леглодните/ брой 850.00 лв    
102 Пъпна херния с големина на херниалния отвор  2-5 см. /без леглодните/ брой 1'000.00 лв    
103 Пъпна херния с големина на херниалния отвор  5-8 см. /без леглодните/ брой 1'200.00 лв    
104 Пъпна херния с големина на херниалния отвор над 8 см/без леглодните/ брой 1'500.00 лв    
105 При поставяне на платно - доплащане брой 200лв    
106 Следоперативна херния при един херниален пръстен с големина на отвора до 2 см.  брой 960.00 лв    
107 Следоперативна херния при един херниален пръстен с големина на отвора 2-5 см.  брой 1'200.00 лв    
108 Следоперативна херния при един херниален пръстен с големина на отвора до 5-8 см.  брой 1'400.00 лв    
109 Следоперативна херния при един херниален пръстен с големина на отвора над 8 см.  брой 1'700.00 лв    
110 *При поставяне на платно – доплащане брой 280 лв    
  **В цените не са включени медикаментите за профилактика и лечение на придружаващи заболявания брой      
111   Следоперативна херния с  два и повече отвора по хода на следоперативния цикатрикс, акретни хернии, налагащи резекция на було брой 1950лв    
112  *При поставяне на платно – доплащане брой 280 лв    
  **В цените не са включени медикаментите за профилактика и лечение на придружаващи заболявания брой      
113 Заклещена херния /без резекция на черво/ брой 1'060.00 лв    
114 Заклещена херния /с резекция на було,черво/ брой 1'230.00 лв    
115 Репониране на херния брой 100.00 лв    
116  Холецистектомия –класическа брой 1'500.00 лв    
117 Холецистектомия - по спешност брой 2'400.00 лв    
118 Операции върху жлъчните пътища                                                                          - трансцистичен и керов дрен, интраоперативна холангиография /вкл. контрастното вещество/ брой 2'900.00 лв    
119 Операции върху жлъчните пътища                                                                                  - холедоходуоденоанастомоза брой 2'950.00 лв    
120 Ехинокок на черния дроб /според големина, брой и достъпност на кистите,без леглодните/ брой 1 700,00лв    
121 Стомашна резекция/без леглодните/ брой 2 700,00лв    
122 Хидроцеле - с местна анестезия брой 600.00 лв    
123 Хидроцеле - с обща анестезия брой 800.00 лв    
124 Варикоцеле – с местна анестезия брой 600.00 лв    
125 Варикоцеле - с обща анестезия брой 800.00 лв    
126 Крипторхизъм - едностранен, в дистална част на ингвиналния канал брой 450 лв    
127 Крипторхизъм -двустранен, интраабдоминален брой 650 лв    
128 Екстирпация на голям повърхностен тумор /вкл. липом, фибром, леомиом, атером, гранулом и.т.н. извън телесните кухини / под обща анестезия/-капсулиран, до 8 см брой  900 лв    
129 Екстирпация на голям повърхностен тумор /вкл. липом, фибром, леомиом, атером, гранулом и.т.н. извън телесните кухини / под обща анестезия - инфилтриращ, срастнал над 8 см, без леглодните/ брой                           1250 лв    
130 Гуша - нодозна -  едностранно /без леглодните/                     брой 1'200.00 лв    
131 Гуша  - нодозна - двустранно/без леглодните/ брой 1'900.00 лв    
132 Гуша  - Базедова болест/без леглодните/ брой 2'800.00 лв    
133 Апендектомия - при типично разположен апендикс, деца  брой 840.00 лв    
134 Апендектомия - при атипично разположен апендикс, възрастни  брой 1'200.00 лв    
135 Състояния след апендектомия /вътрекоремни грануломи, лигатурни фистули, абсцеси на коремна стена,без леглодните/ брой 900 лв    
136 Хемороиди брой 1'200.00 лв    
137 Перианална фистула - прост, субмукозен или транссфинктерен ход брой 850.00 лв    
138 Перианална фистула -екстрасфинктерни фистули, разклонени ходове брой 900.00 лв    
139  Перианална фистула - множествени и сложни фистули, нуждаещи се от многоетапно лечение брой 500 лв за етап    
140 Анална фисура с местна анестезия брой 750.00 лв    
141 Анална фисура с обща анестезия брой 900.00 лв    
142 Киста в опашната област - инцизирвана, с фистулни ходове в околни меки тъкани брой 880.00 лв    
143 Киста в опашната област - възпалена брой 950.00 лв    
144 Киста в опашната област- рецидивна/с местна анестезия/ брой 950.00 лв    
145 Киста в опашната област- рецидивна/с обща анестезия/ брой 980.00 лв    
146 Аблацио на препуциума под местна анестезия брой 100.00 лв    
147 Аблацио на препуциума под обща анестезия брой 300.00 лв    
148 Обрязване /с местна анестезия/ брой 300.00 лв    
149 Обрязване /с обща анестезия/ брой 500.00 лв    
150 Електроексцизия на брадавици, кондиломи -1-3 на брой, доброкачествени брой 150.00 лв    
151 Електроексцизия на брадавици, кондиломи -3-5 на брой, вкл. малки невуси брой 320лв    
152 Електроексцизия на брадавици, кондиломи                                                                                        - над 5 на брой, базо- и спиноцелуларни карциноми и кожни преканцерози /с остатъчен кожен дефект до 2 кв.см/ брой 300 лв    
153 Електроексцизия на брадавици, кондиломи                                                           -  гигантски невуси, кондиломи на широка площ, хипертрофични цикатрикси до 5 см /с местна анестезия/ брой 460 лв    
154 Хир.обработка на рани от изгаряне с обща анестезия брой 650 лв    
155 Пластика на кожа и кожни дефекти /местна анестезия/ - едноетапно,според площта на дефекта брой 450 лв    
156 Пластика на кожа и кожни дефекти /местна анестезия/ - многоетапно /за всеки етап/ брой 620 лв    
157 Пластика на кожа и кожни дефекти /под обща анестезия/ брой 1200 лв    
158 Пластика на клепнали уши – едностранно брой 380.00 лв    
159 Пластика на клепнали уши – двустранно брой 550 лв    
160 Операции при разширени вени на краката брой 950 лв    
161 Лигатура на вена сафена магна брой 300.00 лв    
162 Безкръвно отстраняване на хемороиди(банд-лигиране) брой 180.00 лв    
163 Варицектомия без стрипинг брой 500 лв    
164 Първична артерио-венозна фистула брой 450.00 лв    
165 Операция при постфлебитен синдром брой 780 лв    
166 Ампутация на пръст брой 800 лв    
167 Оперативни интервенции върху гърда при неонкологични заболявания с локална ексцизия и биопсия ( в зависимост от патологията и вида на операцията) брой 400лв    
168 Операция за рак на млечната жлеза(в зависимост от вида на операцията, стадия и големината на гърдата)  брой 1000лв    
           
  ЛАПАРОСКОПСКИ ОПЕРАЦИИ        
174 Диагностична гинекологична лапароскопия брой 2'500.00 лв    
175 Оперативна гинекологична лапароскопия брой 2'500.00 лв    
176 Лапароскопска холецистектомия брой 1900.00 лв    
177 Коремна пункция /без венозна инфузия/ брой 120.00 лв    
178 Термоаблацио на чернодробен тумор брой 850.00 лв    
179 Пункция и аспирация на ехинококови и др.кисти брой 350.00 лв    
180 Артроскопия на колянна става  брой 780.00 лв    
181 Артроскопия на раменна или лакетна става брой 1'000.00 лв    
182 Пластика на предна колянна връзка брой 1'300.00 лв    
           
  УШИ – НОС – ГЪРЛО        
188 TIVA брой 65,00лв    
189 Спиране на кървене от носа брой 25,00лв    
190 Предна тампонада на носа брой 40.00 лв    
191 Предна и задна тамопнада на носа брой 65,00лв    
192 Неоперативно отстраняване на чужди тела от носа брой 25,00лв    
193 Отстраняване на церумен брой 15,00лв    
194 Отстраняване на незалепнали здраво чужди тела от слуховия канал или тъпанчева кухина брой 22,00лв    
195 Отстраняване на здравозалепнали чужди тела от слуховия канал или тъпанчева кухина брой 40,00лв    
196 Поставяне на лекарства в слуховите пътища брой 12,00лв    
197 Инцизия на фурункул в слуховия проход брой 25,00лв    
198 Операции на външния слухов проход брой 600.00 лв    
199 Отстраняване на полип от слуховия проход и тъпанчевата кухина брой 60,00лв    
200 Бинокулярна микроскопия на тъпанче или кухината на средното ухо брой 22,00лв    
201 Отстраняване на гранулации от тъпанче или кухината на средното ухо брой 80.00 лв    
202 Парацентеза брой 200.00 лв    
203 Тимпаностомия (едностранна/двустранна) брой 280лв    
204 Поставяне на медикаменти в кухината на средното ухо  брой 50.00 лв    
205 Изследване на равновесието брой 35,00лв    
206 Ротаторно и калорично изследване на равновесието /очила на Френцел/ брой 55,00лв    
207 Изследване на слуха брой 18,00лв    
208 Изследване на слуха чрез определяне прага на слуха-аудиометрия двустранно брой 40.00 лв    
209 Тимпанометрия чрез импеданско измерване брой 22,00лв    
210 Импеданско изследване на рефлекса на вътрешното ухо брой 45,00лв    
211 Оперативно отстраняване на чужди тела от носа с обща анестезия брой 100.00 лв    
212 Оперативна намеса в носа /фрактури,каустика,пробна ексцизия на конхи/ с обща анестезия брой 590.00 лв    
213 Отстраняване на полипи от носа брой 70.00 лв    
214 Отваряне на абсцес на носната преграда брой 50.00 лв    
215 Септопластика брой 750.00 лв    
216 Пластика на носния септум. брой 750.00 лв    
217 Операция за реконструктивна частична пластика на външния нос,може и на няколко етапа-общо брой 1'600.00 лв    
218 Пункция и /или промивка на максиларния синус брой 50.00 лв    
219 Радикална операция на максиларен синус брой 750.00 лв    
220 ФЕСХ /FESS/ брой 750.00 лв    
221 Радикална операция на всички околоносни кухини от една страна брой 750.00 лв    
222 Отстраняване на погълнати чужди тела от устната кухина или гърлото брой 65.00 лв    
223 Отваряне на абсцес на езика брой 35.00 лв    
224 Клиновидна ексцизия на езика брой 70.00 лв    
225 Двустранна тонзилектомия / с местна анестезия/ брой 350.00 лв    
226 Двустранна тонзилектомия /с обща анестезия/ брой 500.00 лв    
227 Абсцестонзилектомия брой 420.00 лв    
228 Оперативно кръвоспиране след тонзилектомия брой 100.00 лв    
229 Отваряне на перитонзиларен абсцес брой 55.00 лв    
230 Вторично отваряне на перитонзиларен абсцес брой 25.00 лв    
231 Отваряне на ретротонзиларен абсцес брой 70.00 лв    
232 Аденотомия с обща анестезия брой 440.00 лв    
233 Оперативно кръвоспиране след аденотомия брой 100.00 лв    
234 Екстирпация на подчелюстна или подезична жлеза брой 450.00 лв    
235 Частична резекция на паротидна жлеза брой 600.00 лв    
236 Отстраняване на тумор на слюнъчната жлеза с регионална лимфна дисекция брой 1'500.00 лв    
237 Биопсия от устна кухина,фаренкс,ларинкс брой 35.00 лв    
238 Ларингоскопия брой 180.00 лв    
239 Отстраняване на чужди тела от ларинкса брой 420.00 лв    
240 Микрохирургично отстраняване на полипи от ларинкса брой 260.00 лв    
241 Затваряне на трахеостома брой 200.00 лв    
242 Операции на костната част на слуховия проход /стеноза и др./ брой 480.00 лв    
243 Отваряне на кухината чрез временно отваряне на тъпанчето брой 350.00 лв    
244 Мирингопластика от към слуховия проход брой 660.00 лв    
245 Тимпанопластика брой 720.00 лв    
246 Пластика на ушната мида брой 450.00 лв    
247 Пластика на двете ушни миди брой 900.00 лв    
248 Трахеостомия брой 130.00 лв    
250 Полиграфия, изследване на съня брой 100.00 лв    
           
  ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ        
252 Endoret PRP брой 500.00 лв    
253 Endoret PRP / двоен сет/ брой 800.00 лв    
254 Плазмолифтинг брой 120.00 лв    
255 Вътреставна инжекция с хиалуронова киселина 20мг. брой 80.00 лв    
256 Вътреставна инжекция с хиалуронова киселина 40мг. брой 180.00 лв    
257 Етапна гипсова редресация брой 90.00 лв    
258 Лечение на вродено изкълчване на тазобедрената става – с каишки на Павлик брой 100.00 лв    
259 Насилствено раздвижване на става брой 250.00 лв    
260 Инцизия на подкожен панарициум или паронихия брой 35.00 лв    
261 Инцизия на сухожилен панарициум брой 65.00 лв    
262 Екстирпация на ганлион на пръст,ръка,крак брой 400.00 лв    
263 Екстирпация на тумор от меките части на  ръка или крак , чужди тела брой 400.00 лв    
264 Операция на стенозиращ тендовагинит на ръката брой 400.00 лв    
265 Тендосиновектомия  брой 400.00 лв    
266 Шев на мускули и /или фасции при травми брой 400.00 лв    
267 Шев на екстензорно сухожилие при травми брой 400.00 лв    
268 Шев на флексорно сухожилие или ахилесово сухожилие при травми  брой 890.00 лв    
269 Пластика на сухожилие,мускул и фасция брой 800.00 лв    
270 Тендолиза на едно сухожилие брой 400.00 лв    
271 Тендолиза на повече сухожилия брой 400.00 лв    
272 Оперативно създаване на сухожилно влагалище брой 890.00 лв    
273 Свободна трансплантация на сухожилие брой 890.00 лв    
274 Пълно отстраняване на палмарна апоневроза при дюпуитренова контрактура брой 400.00 лв    
275 Операция на карпалин или тарзалин тунелен синдром брой 890.00 лв    
276 Ампутация на ниво метакарпиум или метатарзиум брой 870.00 лв    
277 Сухожилно – мускулна транспозиция брой 400.00 лв    
278 Тендоелонгации и абревации брой 400.00 лв    
279 Тенодеза брой 400.00 лв    
280 Наместване на фрактура на фаланга на пръст брой 250.00 лв    
281 Наместване на гривнена,глезенна,карпална илитерзална фрактура  брой 250.00 лв    
282 Наместване на фрактура на мишница брой 250.00 лв    
283 Наместване на фрактура на предмишница брой 250.00 лв    
284 Наместване на фрактура на подбедрица брой 320.00 лв    
285 Телена фиксация на фрактура перкутанно брой 320.00 лв    
286 Остеосинтеза на ключица или олекранон брой 400.00 лв    
287 Операция на псевдоартроза на навикуларна кост брой 890.00 лв    
288 Гипсова имобилицзация – ръкавица, ръкав, ботуш, лонгета брой  40лв    
289 Отстраняване на телена фиксация брой 35.00 лв    
290 Отстраняване на остеосинтезен материал от малки тръбести кости или патела брой 400.00 лв    
291 Отстраняване на остеосинтезен материал от големи тръбести кости или таз брой 870.00 лв    
292 Операция на халукс валгус с резекция на ставна глава и пластика на ставата брой 870.00 лв    
293 Коригираща остеотомия при порочно положение и псевдоартрози на малки кости брой 400.00 лв    
294 Наместване на пръст,вкл. палец,долна челюст,ръка,крак,лакът,менискус, сублуксация на главичката на радиуса,стерноклавикул. ст-ва  брой 250.00 лв    
295 Наместване на луксация на рамо,лакът, коляно брой 250.00 лв    
296 Наместване на луксация на тазобедрена става брой 320.00 лв    
297 Оперативно наместване на луксация на пръст,вкл. палец брой 400.00 лв    
298 Оперативно наместване на челюст,ръка или крак брой 400.00 лв    
299 Шев с реинсерация на връзка или капсула на става на пръст брой 400.00 лв    
300 Шев а ставна капсула на челюст,палец,ръка или скочна става брой 400.00 лв    
301 Заместваща пластика на кръстосана или странична връзка на коляно брой 1'850.00 лв    
302 Оперативно отстраняване на свободни и чужди тела  от става брой 610.00 лв    
303 Синовектомия на ръка или крак брой 400.00 лв    
304 Сваляне на гипсова имобилизация-лонгета,ръкавица,ръкав,ботуш брой 35,00лв    
305 Фиксиране с тел на малка става брой 55.00 лв    
306 Фиксиране с тел на палец,ръка или крак брой 80.00 лв    
307 Отстраняване на телта брой 35.00 лв    
308 Регенерация на ставен хрущял брой 1'950.00 лв    
309 Анализ на походката брой 80.00лв    
  АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ         
313 Цитонамазка брой 30.00 лв    
314 Колпоскопия брой 50.00 лв    
318 Обработка на малки кондиломи / туширане/ брой 70.00 лв    
319 Стационарни грижи при бременност с повишен риск (до 3 дни)-на ден и по 40.00 лв за всеки следващ пролежан ден ден 220.00 лв    
320 Обработка на pseudoerosio / диатермокоагулация брой 120.00 лв    
321 Обработка на големи кондиломи /диатермокоагулация/-външни                                                                                                                                                                                                                брой 200.00 лв    
322 Обработка на големи кондиломи /диатермокоагулация/-вътрешни                                                                                                                                                                                                                           брой 300.00 лв    
323 Кардиотокография брой 50.00 лв    
324 Женска консултация /без УЗ/ /за всяко посещение/ брой 60.00 лв    
325 Женска консултация /с УЗ/ / за всяко посещение/ брой 70.00 лв    
326 Женска консултация /с кардиотокография/ / за всяко/ брой 70.00 лв    
327 Фетална морфология брой 170.00 лв    
328 Фетална морфология при многоплодна бременност брой 200.00 лв    
329 Хистеросалпингография / без контраст/ брой 200.00 лв    
330 Медикаментозен аборт брой 370.00 лв    
331 Прекъсване на бременност /до 12 г.с. / брой 320.00 лв    
332 Абразио при резидуа/за външни пациентки/, без хистология брой 350.00 лв    
333 Прекъсване на бременност по медицински показания /до 13 г.с./ брой 550.00 лв    
334 Прекъсване на бременност по медицински показания /над 14 г.с./ брой 750.00 лв    
335 Абразио при спонтанен и инкомплетен аборт брой 550.00 лв    
336 Израждащ се миомен възел брой 660.00 лв    
337 Абразио при метропатия хеморагика брой 650.00 лв    
338 Диагностично пробно абразио брой 650.00 лв    
339 Полипектомия и пробно абразио брой 650.00 лв    
340 Кулдоцентеза / без анестезия/ брой 60.00 лв    
341 Пробна ексцизия/биопсия брой 85.00 лв    
342 Екстирпация или марсупиализация на вагинална или Бартолинова киста брой 750.00 лв    
343 Инцизия и дренаж при абсцес на Бартолинова жлеза брой 550.00 лв    
344 Отстраняване на повърхностен тумор брой 175.00 лв    
345 Операции върху химена брой 230.00 лв    
346 Поставяне на серклаж брой 600.00 лв    
347 Поставяне на вътрематочна спирала брой 60.00 лв    
348 Поставяне на спирала под анестезия брой 130.00 лв    
349 Отстраняване на вътрематочна спирала брой 40.00 лв    
350 Оперативно отстраняване на вътрематочна спирала брой 290.00 лв    
351 Раждане по вагинален път брой 3'000.00 лв    
352 Раждане чрез Sectio Caesarea брой 3'100.00 лв    
353 Възпалителни усложнения в пуерпериума брой 1'000.00 лв    
354 Обезболяване при вагинално раждане брой 200.00 лв    
355 Амнишуър тест брой 55.00 лв    
356 Партошуър тест брой 60.00 лв    
357 Кардиотокография /за пациенти от женска консултация/ брой 30.00 лв    
358 Женска консултация  при многоплодна бременност/с УЗ/  /за всяко посещение/ брой 60.00 лв    
359 Вземане на материал за течно-базирана цитонамазка брой 20.00 лв    
360 ЕМСЕЛА- Пакет Опти /пакет 6 процедури/ брой 400.00 лв    
361 ЕМСЕЛА-лечение на уринарна инконтиненция /1 процедура/ брой 85.00 лв    
367 ЕМСЕЛА- Пакет след раждане /3 процедури/ брой 240.00 лв    
368 ЕМСЕЛА- Пакет Плюс /9 процедури/ брой 510.00 лв    
369 Пакет за ранен биохимичен скрининг и скрининг за прееклампсия брой 140.00 лв    
370 Скрининг за прееклампсия брой 90.00 лв    
           
  НЕОНАТОЛОГИЯ        
362 Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, първа степен на тежест брой 1'518.00 лв    
363 Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, първа степен на тежест брой 1'278.00 лв    
364 Грижи за здраво новородено дете  брой 540.00 лв    
365 Ехографски скрининг корем новородено брой 70.00 лв    
366 Ехографски скрининг глава новородено брой 70.00 лв    
           
  ГИНЕКОЛОГИЧНИ ОПЕРАЦИИ        
372 Абразио при мола хидатидоза брой 650.00 лв    
373 Абдоминална тотална хистеректомия (без аднекси) брой 2'500.00 лв    
374 Абдоминална тотална хистеректомия  (с аднекси) брой 2'600.00 лв    
375 Суправагинална хистеректомия (без аднекси) брой 2'400.00 лв    
376 Суправагинална хистеректомия (с аднекси) брой 2'500.00 лв    
377 Абдоминална миомектомия брой 1800-2000лв    
378 Операции върху аднексите с отваряне на коремната стена брой 1800-2000лв    
379 Операции при възпалителни процеси на аднекси  брой 2'000.00 лв    
380 Операции при тумори и кисти на яйчниците брой 1800-2000лв    
381 Операции при извънматочна бременност  брой 1800-2000лв    
382 Предна влагалищна пластика брой 1'500.00 лв    
383 Предна и задна влагалищна пластика брой 1'500.00 лв    
384 Нерадикално отстраняване на матката по вагинален път с пластика на влагалищна стена брой 2'500.00 лв    
385 Пластика при стари разкъсвания на перинеума брой 700.00 лв    
386 Конизация на маточната шийка брой 800.00 лв    
387 Операция при прегради на влагалището брой 600-900лв    
388 Хистероскопия брой 800.00 лв    
389 Вентросуспензия на матката /а modo Pollosson – Pellanda / брой 1'500.00 лв    
390
Антефиксираща операция на матката /a modo Webster – Baldy/ брой 1'500.00 лв    
 
         
 
АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ        
396
Тестуване с анестетици  (за 1 медикамент) брой 2.00 лв    
397
Преданестезиологична консултация брой 30.00 лв    
398
Краткотрайна венозна анестезия за диагностични/терапевтични манипулации брой 50.00 лв    
399 Обща инхалационна /венозна/ анестезия за оперативни интервенции с продължителност до 30 мин. брой 70.00 лв    
400 Обща инхалационна /венозна/ анестезия за оперативни интервенции с продължителност до 1 час брой 100.00 лв    
401 Обща инхалационна /венозна/ анестезия за оперативни интервенции с продължителност над 1 час брой За всеки започнат час-50.00лв    
402 Спинална/епидурална анестезия за оперативни интервенции брой 100.00 лв    
403 Епидурална анестезия за обезболяване на раждане брой 130.00 лв    
404 РИВА брой 70.00 лв    
405 Блок на периферен нерв/плексус брой 100.00 лв    
406 Интравенозна инфузия на биопродукти брой 90.00 лв    
  Забележка: посочените цени са за анестезия при терапевтични манипулации и оперативни интервенции, в цената на които не е калкулирана стойността на анестезията. При извършване на терапевтични манипулации и оперативни интервенции с калкулирана стойност по-малка от 250лв, цената на анестезията се заплаща отделно съгласно Ценоразписа.        
           
  ДЕТСКИ БОЛЕСТИ        
412 Заболявания на горния гастроинтестинален тракт брой 650.00 лв    
413 Интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт с неголям обем и сложност брой 600.00 лв    
414 Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестинален тракт брой 1'250.00 лв    
415 Болест на Крон и улцерозен колит  брой 1'400.00 лв    
416 Заболявания на тънкото и дебелото черво  брой 600.00 лв    
417 Хронични вирусни хепатити  брой 660.00 лв    
418 Хронични диарии  брой 450.00 лв    
419 Артериална хипертония при деца брой 840.00 лв    
420 Остър и обострен хроничен пиелонефрит брой 550.00 лв    
421 Гломерулонефрити—остри и хронични, първични и вторични при системни заболявания брой 900.00 лв    
422 Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика брой 300.00 лв    
423 Бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп  брой 780.00 лв    
424 Диагностика и лечение при инфекциозно-алергични заболявания на дихателната система  брой 600.00 лв    
425 Гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната с-ма  брой 800.00 лв    
426 Декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система  брой 800.00 лв    
427 Инхалация с физиологичен разтвор брой 6.00 лв    
428 Инхалация с Вентолин брой 8.00 лв    
429 Бронхиолит  брой 684.00 лв    
430 Бронхопневмония и бронхиолит брой 840.00 лв    
431 Костни метаболитни заболявания и нарушения на калциево-фосфорната обмяна брой 450.00 лв    
432 Метаболитни нарушения брой 500.00 лв    
433 Чужди тела в дихателните пътища и хранопровода брой 500.00 лв    
434 Токсоалергични реакции брой 480.00 лв    
435 Отравяния и токсични ефекти от лекарства и битови отрови брой 550.00 лв    
436 Рехидратация (до 48 часа) брой 250.00 лв    
437 Рехидратация (до 72 часа) брой 300.00 лв    
438 Консервативно лечение на възпалителни заболявания в лицево-челюстната област – ангини, лимфадинити брой 300.00 лв    
439 Остра вирусна инфекция токсикоза брой 400.00 лв    
440 Методика "DOLCE"                                                                             Занимание с лица с аутизъм и сходни проблеми брой 30.00 лв    
           
  НЕРВНИ БОЛЕСТИ        
445 ЕМГ изследване на долни или горни крайници брой 60.00 лв    
446 EМГ изследване на четирите крайника и/или иглена електромиография брой 80.00 лв    
447 Евокирани зрителни потенциали брой 30.00 лв    
448 Евокирани стволови слухови потенциали брой 30.00 лв    
449 Евокирани зрителни и слухови потенциали брой 55.00 лв    
450 Исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза брой 855.00 лв    
451 Паренхимен мозъчен кръвоизлив брой 1'275.00 лв    
452 Субарахноиден кръвоизлив брой 1'325.00 лв    
453 Болести на черепно-мозъчните нерви (ЧМН), на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия от медикаменти, порфиринова полиневропатия и полиневропатия на Гилен-Баре, без имуноглобулин и апаратна вентилация брой 625.00 лв    
454 Диабетна полиневропатия брой 625.00 лв    
455 Вертеброгенни дискови и диск-артикулерни некоренчеви и коренчеви болкови синдроми брой 625.00 лв    
456 Наследствени и дегенеративни заболявания на нервната система с начало в детска възраст, засягащи ЦНС брой 600.00 лв    
457 Невро-мускулни заболявания и болести на предните рога на гръбначния мозък брой 605.00 лв    
458 Мултиплена склероза брой 775.00 лв    
459 Епилепсия и епилептични пристъпи брой 525.00 лв    
460 Паркинсонова болест брой 356.00 лв    
           
  ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ        
466 Заболявания на горния гастроинтестинален тракт  брой 650.00 лв    
467 Интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт с неголям обем и сложност брой 300.00 лв    
468 Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестинален тракт брой 1'250.00 лв    
469 Болест на Крон и улцерозен колит  брой 1'200.00 лв    
470 Заболявания на тънкото и дебелото черво  брой 600.00 лв    
471 Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт  брой 800.00 лв    
472 Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на хепатобилиарната система (ХБС), панкреаса и перитонеума брой 1'400.00 лв    
473 Заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума  брой 1'010.00 лв    
474 Декомпенсирани чернодробни заболявания (цироза) брой 1'400.00 лв    
475 Хронични вирусни хепатити  брой 800.00 лв    
476 Хронични чернодробни заболявания  брой 800.00 лв    
           
  ЕНДОСКОПСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ        
482 Фиброгастроскопия брой 100.00 лв    
483 Ректоскопия брой 70.00 лв    
484 Сигмоидоскопия брой 120.00 лв    
485 Тотална фиброколоноскопия брой 200.00 лв    
           
  КАРДИОЛОГИЯ        
491 ЕКГ - 12 отвеждания брой 15.00 лв    
492 24 часов ЕКГ -Холтер брой 50.00 лв    
493 24 часов запис на артериално налягане брой 26.00 лв    
494 ЕхоКГ с конвенционален  Doppler - цветен, PW,CW брой 40.00 лв    
495 ЕхоКГ + тъканен  Doppler - Strain  и Strain Rate брой 55.00 лв    
496 Трансезофагеална ЕхоКГ брой 90.00 лв    
497 Стрес ЕхоКГ с Dobutamin брой 110.00 лв    
498 Стрес ЕхоКГ с Dobutamin + контраст брой 210.00 лв    
499 Стрес ЕКГ - тест - с консумативи на болницата брой 50.00 лв    
500 Сърдечно-съдов стрес тест с велосипеден ергометър брой 50.00 лв    
501 Остър миокарден инфаркт без фибринолиза брой 840.00 лв    
502 Нестабилна форма на ангина пекторис без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение брой 430.00 лв    
503 Остра и изострена хронична сърд. недостатъчност 3 и 4 ф. клас без механична вентилация брой 572.00 лв    
504 Заболявания на миокарда и перикарда брой 540.00 лв    
505 Ритъмни и проводни нарушения брой 479.00 лв    
506 Артериална хипертония при деца брой 840.00 лв    
           
  ЕНДОКРИНОЛОГИЯ        
512 Декомпенсиран захарен диабет  брой 1'120.00 лв    
513 Заболявания на щитовидната жлеза  брой 560.00 лв    
514 Заболявания на щитовидната жлеза с инструментална диагностика брой 560.00 лв    
515 Заболявания на хипофизата и надбъбрека  брой 870.00 лв    
516 Костни метаболитни заболявания и нарушения на калциево-фосфорната обмяна  брой 560.00 лв    
517 Метаболитни нарушения  брой 780.00 лв    
           
  ОФТАЛМОЛОГИЯ        
523 Субконюнктивална инжекция брой 10.00 лв    
524 Измерване на очно налягане брой 15.00 лв    
525 Екстракция на чуждо тяло брой 50.00 лв    
526 Триогледална призма на Голдман - оглед на ретина на едно око брой 25.00 лв    
527 Триогледална призма на Голдман - оглед на ретина на две очи брой 50.00 лв    
528 Периметрия на едно око брой 25.00 лв    
529 Периметрия на двете очи брой 40.00 лв    
530 Пахиметрия брой 10.00 лв    
531 Гониоскопия брой 15.00 лв    
532 Ретро и парабулбарна инжекция брой 15.00 лв    
533 Изписване на оптична корекция на вторичен преглед (след циклоплегия) брой 15.00 лв    
           
  АЛЕРГОЛОГИЯ        
538 Кожно-алергичен тест с алергени (за 1 алерген) брой 4.00 лв    
539 Предоперативно тестуване с анестетици брой 40.00 лв    
540 Кожно-алергични проби с йод-контрастно вещество брой 15.00 лв    
541 Кожно-алергични проби с медикаменти (за 1 медикамент) брой 3.00 лв    
542 Функционално изследване на дишането (спирометрия) брой 15.00 лв    
543 Бронходилататорен тест с бета-агонист брой 30.00 лв    
544 Кожно-алергичен тест с дентални анестетици брой 20.00 лв    
  ХЕМАТОЛОГИЯ        
549 Диференциална кръвна картина и морфология на еритроцитите брой 25.00 лв    
550 Стернална пункция и разчитане на миелограма брой 65.00 лв    
551 Разчитане на натривка за ретикулоцити брой 25.00 лв    
552 Трепанобиопсия брой 75.00 лв    
553 Намазка от лимфен възел и разчитане брой 40.00 лв    
           
  РЕНТГЕНОЛОГИЯ        
560 Пръсти на ръка – фас  и профил брой 30.00 лв    
561 Пръсти на ръка – единична брой 25.00 лв    
562 Длан брой 25.00 лв    
563 Двете длани - фас брой 35.00 лв    
564 Двете длани - фас и профил брой 50.00 лв    
565 Гривнена става – фас и профил брой 35.00 лв    
566 Гривнена става - единична брой 25.00 лв    
567 Предмишница - фас и профил брой 35.00 лв    
568 Лакетна става – фас и профил брой 35.00 лв    
569 Лакетна става – единична брой 25.00 лв    
571 Раменна става  - фас брой 25.00 лв    
572 Раменна кост – фас и профил брой 35.00 лв    
573 Раменна кост - фас или профил брой 25.00 лв    
574 Ключица – лицева брой 25.00 лв    
575 Стернум - профил брой 25.00 лв    
576 Стерно – клавикуларна става – лицева брой 25.00 лв    
577 Пръсти на стъпало - фас и профил брой 30.00 лв    
578 Пръсти на стъпало - лицева брой 25.00 лв    
579 Стъпало цяло - фас и профил брой 35.00 лв    
580 Стъпало цяло - лицева брой 25.00 лв    
581 Калканеус - профил брой 25.00 лв    
582 Глезенна става - фас и профил брой 35.00 лв    
583 Глезенна става - фас или профил брой 25.00 лв    
584 Глезенни стави /двете/ - фас и профил брой 50.00 лв    
585 Подбедрица - фас и профил брой 35.00 лв    
586 Подбедрица - фас или профил брой 25.00 лв    
587 Колянна става - фас и профил брой 35.00 лв    
588 Колянна става - фас или профил брой 25.00 лв    
589 Коленни стави /двете/ фас и профил брой 50.00 лв    
590 Колянна става с натоварване - фас или профил брой 30.00 лв    
591 Колянна става с натоварване - фас и профил брой 35.00 лв    
592 Двете коленни стави с натоварване - фас или профил брой 40.00 лв    
593 Двете коленни стави с натоварване - фас и профил брой 55.00 лв    
594 Патела - профил или аксиална брой 25.00 лв    
595 Патела - профил и аксиална брой 35.00 лв    
596 Двете коленни стави - фас брой 35.00 лв    
597 Двете коленни стави - аксиална брой 35.00 лв    
598 Тазобедрени стави – фас брой 35.00 лв    
599 Тазобедрена става - фас брой 35.00 лв    
600 Тазобедрена става - до 3 г. възраст брой 25.00 лв    
601 Сакро-илиачни стави – фас брой 30.00 лв    
602 Сакрум и опашна кост - фас и профил брой 30.00 лв    
603 Опашна кост - профил брой 25.00 лв    
604 Гръден кош - фас брой 40.00 лв    
605 Гръдна половина  – лицева брой 30.00 лв    
606 Шийни прешлени - фас и профил брой 35.00 лв    
607 Шийни прешлени - фас или профил брой 25.00 лв    
608 Шийни прешлени - коси брой 40.00 лв    
609 Гръдни прешлени - фас и профил брой 35.00 лв    
610 Гръдни прешлени - фас или профил брой 25.00 лв    
611 Лумбални прешлени - фас или профил брой 25.00 лв    
612 Лумбални прешлени - фас и профил брой 35.00 лв    
613 Череп - sella turcica брой 25.00 лв    
614 Череп - фас и профил брой 30.00 лв    
615 Синуси - фас брой 30.00 лв    
616 Шулер или Темпоромандибуларни стави брой 35.00 лв    
617 Мандибула – полупрофил брой 25.00 лв    
618 Носни кости – профил брой 25.00 лв    
619 Епифарингс брой 30.00 лв    
620 Калканеус - аксиална брой 30.00 лв    
621 Суха снимка на бъбреци брой 40.00 лв    
622 Суха снимка на бъбреци – дете до 5 год. брой 25.00 лв    
623 Корем - обзорна брой 40.00 лв    
624 Корем - обзорна - дете до 5 год. брой 30.00 лв    
625 Бели дробове - дете /до 3 год./ брой 25.00 лв    
626 Бели дробове - фас  брой 40.00 лв    
627 Бели дробове - фас и профил брой 50.00 лв    
628 Бели дробове - профил брой 30.00 лв    
631 Мамография   брой 50.00 лв    
632 Мамография на една гърда брой 30.00 лв    
633 Дуктография брой 35.00 лв    
634 Ехомамография + мамография (2 сн.) брой 90.00 лв    
635 Маркиране на гърда (не е включена цената на иглата) брой 50.00 лв    
636 Разчитане на графия от друго лечебно заведение брой 30.00 лв    
637 Копие на документ и запис на CD брой 15.00 лв    
  ЗАБЕЛЕЖКА : В цената на рентгеновите изследвания не са включени цените на контрастните материали, които са различни в зависимост от фирмата-производител.        
  КОМПЮТЪРНА ТОМОГРАФИЯ        
662 КТ на глава - нативен  брой 130.00 лв    
663 КТ на глава с контраст брой 220.00 лв    
664 КТ на горен или долен крайник (1 сегмент) брой 130.00 лв    
665 КТ на околоносни кухини, пирамиди, назофарингс, подезично дъно  брой 130.00 лв    
666 КТ на горна и долна челюст с максиларните синуси с използване на зъбен софтуер / dental - ct/ брой 130.00 лв    
667 КТ мозъчна ангиография с контраст брой 280.00 лв    
668 КТ на шийни прешлени / три нива/ нативен брой 130.00 лв    
669 КТ на шийни органи с контраст брой 220.00 лв    
670 КТ шийна ангиография с контраст  брой 280.00 лв    
671 КТ на гръден кош - нативен брой 130.00 лв    
672 КТ на гръден кош с контраст брой 220.00 лв    
673 КТ пулмангиография с контраст брой 280.00 лв    
674 КТ торакална аортография с контраст  брой 280.00 лв    
675 КТ на корем и малък таз - нативен брой 150.00 лв    
676 КТ на корем и малък таз с  контраст  брой 240.00 лв    
677 КТ абдоминална аортография с контраст  брой 280.00 лв    
678 КТ виртуална колоноскопия с контраст  брой 400.00 лв    
679 КТ на лумбални прешлени - 3 нива  брой 130.00 лв    
680 КТ на гръдни прешлени - 3 нива брой 130.00 лв    
681 Периферна КТ ангиография на горен крайник брой 400.00 лв    
682 Периферна КТ ангиография на долен крайник брой 400.00 лв    
683 Цена на филм 14/17"  брой 10.00 лв    
684 Цена на филм 10/12" и 8/10" брой 6.00 лв    
685 Контрастна материя брой 90.00 лв    
686 КТ на раменна става брой 130.00 лв    
687 КТ на глезен  брой 130.00 лв    
  Забележка: Резултатите се получават на електронен носител(диск), а при желание на пациента се заплащат допълнително филмите в зависимост от броя и размера им.        
           
  МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНА ТОМОГРАФИЯ        
689 Мултипараметричен ЯМР на млечна жлеза брой 350.00 лв    
690 ЯМР на глава брой 350.00 лв    
691 ЯМР на хипофиза брой 350.00 лв    
692 ЯМР на шийни прешлени брой 350.00 лв    
693 ЯМР на шия брой 350.00 лв    
694 ЯМР на сакроилиачни стави брой 350.00 лв    
695 ЯМР на торакални прешлени брой 350.00 лв    
696 ЯМР на лумбални прешлени брой 350.00 лв    
697 ЯМР на тазобедрени стави брой 350.00 лв    
698 ЯМР на колянна става брой 350.00 лв    
699 ЯМР на глезенна става/ходило брой 350.00 лв    
700 ЯМР на раменна става брой 350.00 лв    
701 ЯМР на лакътна става брой 350.00 лв    
702 ЯМР на китка брой 350.00 лв    
703 ЯМР на малък таз брой 350.00 лв    
704 ЯМР на цял гръбначен стълб / 3сегмента/ брой 800.00 лв    
705 ЯМР на коремни органи брой 400.00 лв    
706 Контрастна материя брой 100.00 лв    
707 Цена на филм 14/17"  брой 10.00 лв    
708 Консултация за образно изследване ЯМР или КТ, извършено в друго лечено заведение брой 60.00 лв    
  Забележка: Резултатите се получават на електронен носител(диск), а при желание на пациента се заплащат допълнително филмите в зависимост от броя и размера им.        
           
  ОСТЕОДЕНЗИТОМЕТРИЯ  /Lunar Idxa/                                                                                                        
713 Изследване на 1 област (отдел) - 1 проекция брой 70.00 лв    
714 Изследване на 2 области (отдели ) - 2 проекции брой 100.00 лв    
715 Изследване на цяло тяло брой 110.00 лв    
716 Изследване на 3 области (отдели) - 3 проекции брой 140.00 лв    
           
  КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ        
717 Феритин брой 20.00 лв    
718 Фолат брой 25.00 лв    
719 PLGF - Плацентарен растежен фактор брой 50.00 лв    
722 За вземане на биологичен материал / кръв,серум,плазма/ с еднократни контейнери,безопасни за работа брой 3.50 лв    
723 Комплекс кръвна картина : левкоцити, еритроцити,хемоглобин,хематокрит,MCV, тромбоцити,диференциално броене /ДКК/,морфология на еритроцити брой 8,00лв    
724 Отделно само СУЕ брой 3,00лв    
725 Време на кървене брой 3,00лв    
726 Време на съсирване брой 3,00лв    
727 Протромбиново време , каолин – кефалиново време / АРТТ /, фибриноген, липаза, магнезий брой 4.50 лв    
728 Желязо,ЖСК, HDL- холестерол, креатин-киназа, КК-МВ фракция                                /за всяка по отделно / брой 6,00лв    
729 H. pylori, βHCG брой 15.00 лв    
730 Тропонин, DHEA-S, Beta Crosslaps брой 20.00 лв    
731 Глюкоза, уреа, креатинин, пикочна киселина, билирубин / общ/, общ белтък, албумин, АСАТ, АЛАТ, алкална фосфатаза, g-ГТП, ЛДХ, холестерол, триглицериди, калций,фосфор, ά-амилаза,  /за всяко по отделно /; билирубин-директен брой 3.00 лв    
732 Над 5 от гореизброените параметри заедно брой 2.50 лв    
733 Натрий, калий, хлориди, йонизиран калций/за всяко по отделно / брой 4,00лв    
734 Vit B 12 брой 25.00 лв    
735 Анализ на урина : белтък /албумин, глюкоза, кетонни тела, уробилиноген, билирубин, нитрити, рН на урината, относително тегло, еритроцити, левкоцити брой 4,00лв    
736 Уринен седимент брой 2,00лв    
737 Количествен анализ на общ белтък - количество в 24ч. урина /за всеки показател по отделно/ брой 5.00 лв    
738 Калций, фосфор - количество в 24ч. урина / за всеки показател по отделно/ брой 2.50 лв    
739 IRI- Имуно реактивен инсулин брой 20.00 лв    
740 IRI- Имуно реактивен инсулин-двукратно при ОГТТ брой 30,00лв    
741 CRP брой 10,00лв    
742 HbA1C брой 18,00лв    
743 Окултни кръвоизливи брой 12,00лв    
744 Inhibin B брой 46.00 лв    
  Хормони и туморни  маркери брой      
745 FT 3, fT 4,TSH / за всяко по отделно / брой 15,00лв    
746 За 3 от гореизброените параметри заедно брой 35.00 лв    
747 LH, FSH, пролактин,естрадиол, прогестерон, тестостерон   /за всяко по отделно / брой 15,00лв    
748 СЕА, СА 19 – 9, СА  - 125, PSA ,a - FP, Кортизол /рутинни изследвания със срок на предаване на резултатите 7 дни - за всяко по отделно /, 4-андростендион, 17-алфа-ОН-прогестеронq CA 15-3                     брой 22.00 лв    
721 f PSA брой 10.00 лв    
749 Кортизол – двукратно, АМН-антимюлеров хормон брой 38.00 лв    
750 Серологични изследвания HIV 1-2, HbsAg, a-HCV / за всяко по отделно/ брой 15,00лв    
751 ТАТ, МАТ  / за всяко по отделно / брой 15,00лв    
752 AST  брой 7,00лв    
753 RF /Ревмо фактор/ брой 8,00лв    
754 Диагностика на сифилис брой 12,00лв    
755 Определяне на кръвни групи брой 10.00 лв    
757 Хламидия или Лаймска болест– антитела /IgG, IgM или IgA/ брой 22,00лв    
758 Хламидия – антитела /IgG, IgM или IgA/ - комбинация от две антитела  брой 34,00лв    
761 aHBsAg; aHBcTotal Ab /за всяко по отделно/ брой 18.00 лв    
762 Кръвна натривка-диференциално броене брой 6,00лв    
763 Ретикулоцити - микроскопски брой 6.00 лв    
764 Кръвна натривка-морфология на еритроцити брой 3,00лв    
765 HE 4 брой 58.00 лв    
766 HE 4 + CA -125 брой 80.00 лв    
767 Микроалбуминурия брой 12,00лв    
768 uACR  брой 15.00 лв    
769 КЗП - четирикратно брой 8,00лв    
770 Д-димер брой 20.00 лв    
771 IgE total брой 30,00лв    
772 Anti TSH receptor AB брой 38.00 лв    
773 Анти Еритро Антитела брой 33.00 лв    
774 КГА брой 20.00 лв    
775 Vit D брой 30.00 лв    
776 Тест за хранителна нетолерантност брой 190.00 лв    
776 Ковид-19 Антигенен тест брой 25.00лв    
777 Полимеразна верижна реакция за доказване на Ковид-19 /PCR/ брой 50.00лв    
778 Липаза брой 10.00лв    
779 Вземане на проба за Полимеразна верижна реакция брой 5.00лв    
780 Ковид-19 тест антитела брой 28.00 лв.    
  МИКРОБИОЛОГИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ        
781 Гърлени и носни секрети / при отрицателен резултат, без необходимост от антибиограма/ брой 15.00 лв    
782 Урокултура /стерилна урина/, очни, ушни, раневи секрети, храчки и други /при отрицателен резултат без необходимост от антибиограма/ брой 15.00 лв    
784 Вагинални, уретрални секрети/при отрицателен резултат без необходимост от антибиограма/ брой 16.00 лв    
785 Микробиологично диференциране на Кандида брой 10.00 лв    
786 Положителни микробиологични изследвания с диференциране на грамположителна или грамотрицателна флора с антибиограма с обем 8 антибиотика брой 10.00 лв    
787 Изследвания на чревнобацилоносителство за медицински свидетелства брой 12.00 лв    
788 Изследване на дизинтерия /фецес/ - без патогенни чревни микроорганизми брой 12.00 лв    
789 Изследване на дизинтерия /фецес/ -с патогенни чревни микроорганизми брой 20.00 лв    
790 Други микробиологични изследвания на трудни за култивиране микроорганизми брой 28.00 лв    
791 Културелно изследване за Трихомонас вагиналис брой 10.00 лв    
792 Културелно изследване за Найсерия гонорее брой 18.00 лв    
  Забележка: Микробиологичните изследвания се заплащат при взимане на материала със стойността на антибиограмата и диференциране на Кандида и при отрицателни резултати се връщат сумите за неработените изследвания        
793 Вземане на секрет за микробиологично изследване /носен, гърлен/ брой 4.00 лв    
794 Вземане на секрет за микробиологично изследване /раневи, очен, ушен, влагалищен/ от лекар - специалист брой 6.00 лв    
795 Микробиологично изследване на урогенитална микоплазма-идентификационен метод и тест за резистентност брой 28.00 лв    
796 Изследване на кръв за хемокултура брой 30.00 лв    
797 Антимикограма брой 10.00 лв    
ФИЗИОТЕРАПИЯ      
800 Колагенотерапия с 1 амп. брой 35.00 лв    
801 Колагенотерапия с 2 амп. брой 55.00 лв    
802 Колагенотерапия с 3 амп. брой 75.00 лв    
803 Антицелулитна терапия с колаген брой 45.00 лв    
804 Мезотерапия брой 50.00 лв    
805 Ултразвукова терапия / едно поле/ брой 10.00 лв    
806 Високочестотна терапия брой 10.00 лв    
807 Нискочестотна терапия брой 10.00 лв    
808 Магнитотерапия брой 10.00 лв    
809 Криотерапия - с лед брой 10.00 лв    
810 Парафинолечение брой 10.00 лв    
811 Лазертерапия брой 20.00 лв    
812 Облъчване със солукс и УВЛ брой 8.00 лв    
813 Електростимулация брой 15.00 лв    
814 Лечебен масаж - частичен - 15-20мин. брой 20.00 лв    
815 Лечебен масаж - цялостен - 50мин. брой 40.00 лв    
816 Антицелулитен масаж брой 30.00 лв    
817 Козметичен масаж брой 20.00 лв    
818 Инхалация с Вентолин брой 8.00 лв    
819 Групова ЛФК брой 8.00 лв    
820 Аналитична ЛФК брой 8.00 лв    
821 ЛФК със специализирани методики брой 10.00 лв    
822 Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателния апарат /5дни болничен престой/ брой 380.00 лв    
823 Ежедневен болничен престой по т. 732 брой 80.00 лв    
824 Платен рехабилитационен курс /6 дни/ брой 70.00 лв    
825 Измерване на обем движения брой 30.00 лв    
826 Цял масаж брой 60.00 лв    
827 Масаж гръб брой 30,00 лв    
828 Масаж долни крайници брой 25,00 лв    
829 Масаж кръст брой 20,00 лв    
830 Лечебен масаж гръб брой 50.00 лв    
831 Масаж лице брой 25,00 лв    
832 Масажна яка брой 25,00 лв    
833 Екстензионна маса брой 20.00 лв    
834 Лазер терапия сканиращо действие /за 1 процедура/ брой 35.00 лв    
835 Лазер терапия сканиращо действие /пакет 5 процедури/ брой 150.00 лв    
836 Лазер терапия сканиращо действие /пакет 8 процедури/ брой 200.00 лв    
           
  МЕДИЦИНСКИ СТЕЛКИ  /FootBalance/        
839 Индивидуални стелки Impact  брой 165.00 лв.    
840 Индивидуални стелки Control     брой 165.00 лв.    
841 Индивидуални стелки Balance   брой 150.00 лв.    
842 Индивидуални стелки Balance Narrow   брой 150.00 лв.    
843 Game брой 140.00 лв    
844 Active/Dynamic Profile брой 165.00 лв.    
845 Dynamic брой 165.00 лв.    
846 Medical брой 140.00 лв    
847 Корекция на стелки брой 40.00лв    
           
ПСИХОЛОГИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ      
855 Вторична консултация с психолог брой 40.00 лв    
856 Първо психологическо изследване за категории: C, D, TTB, TTM, C1, D1 брой 80.00 лв    
857 Второ психологическо изследване за категории: C, D, TTB, TTM, C1, D1 брой 80.00 лв    
858 Психологическо изследване за таксиметрови шофьори брой 80.00 лв    
859 Психологическо изследване при отнето свидетелство за управление на МПС  брой 80.00 лв    
860 Председатели на изпитни комисии брой 45.00 лв    
861 Първична консултация с психолог брой 60.00 лв    
862 Психотерапия - 60мин. брой 70.00 лв    
863 Дубликат на УПГ брой 20.00 лв     
  СПЕЦИАЛИЗИРАН ТРАНСПОРТ        
866 В рамките на града/ до 1 час/ брой 40.00 лв    
867 За всеки следващ час  брой 20.00 лв    
868 В страната/заплаща се само посоката на транспорта/ брой 2.00 лв    
869 В чужбина брой По договаряне    
870 Придружител мед. сестра (на час) брой 35.00 лв    
           
  БОЛНИЧЕН ПРЕСТОЙ брой      
877 Леглоден за  пациент - І-ви ден брой 40.00 лв    
878 Леглоден за  пациент - всеки следващ брой 30.00 лв    
879 Леглоден за придружител брой 40.00 лв    
880 Леглоден за придружител в АГ отделение брой 20.00 лв    
881 Храноден на придружител брой 12.00 лв    
  МЕДИЦИНСКИ СВИДЕТЕЛСТВА        
886 Медицинско свидетелство за работа / WASS и преглед от вътрешен лекар/ брой 25.00 лв    
887 Медицинско свидетелство за шофьор кат. В /ново/ брой 20.00 лв    
888 Медицинско свидетелство за шофьор кат. В /презаверка/ брой 12.00 лв    
889 Ново св-во / очен и вътрешен кабинет/ брой 20.00 лв    
890 Медицинско свидетелство за шофьор кат.С/Очен, УНГ, хирург, ортопед,  невролог, вътрешен / брой 52.00 лв    
891 Медицинско свидетелство за граждански брак /WASS , вътрешен кабинет/ брой 25.00 лв    
892 Медицинско свидетелство за училище  /Пет специализирани кабинета/ брой 15.00 лв    
893 Медицинско свидетелство за работа в чужбина брой 150.00 лв    
  HIV,WASS, очен,УНГ, хирург, невролог, АГ/уролог/, кожен, вътрешен, рентген,чревен кабинет, кръвна картина, урина, ЕКГ,Манту        
894 Медицинско свидетелство за работа в чужбина брой 180.00 лв    
  HIV,WASS, HbsAg / Гърция, Кипър/, очен,УНГ, хирург, АГ/уролог/, кожен, невролог, вътрешен, рентген,чревен кабинет, кръвна картина, урина,ЕКГ,Манту        
           
  ДЕРМАТОЛОГИЯ        
905 Превръзка брой 17.00 лв    
906 Туширане на брадавици, хлоазми и други брой 12.00 лв    
907 Биопсия брой 12.00 лв    
908 Микологично изследване брой 20.00 лв    
909 Електрокоагулация брой 40.00 лв    
           
FOTONA - ЕСТЕТИЧНА ДЕРМАТОЛОГИЯ      
915 4D лифтинг на лице брой 400.00 лв    
916 4D лифтинг на лице, шия и деколте брой 470.00 лв    
917 4D лифтинг на шия /деколте брой 200.00 лв    
918 Лазерен пилинг на лице брой 200.00 лв    
919 Лазерно лечение на розацея - цяло лице брой 120.00 лв    
920 Лазерно лечение на розацея - бузи брой 80.00 лв    
921 Лазерно лечение на розацея - чело/нос брой 50.00 лв    
922 Лазерно лечение на акне - цяло лице брой 120.00 лв    
923 Лазерно лечение на акне - бузи брой 80.00 лв    
924 Лазерно лечение на акне - чело брой 50.00 лв    
925 Лазерно лечение на гъбички по ноктите на ръцете и ходилата    /20 бр.нокти/ брой 120.00 лв    
926 Лазерно лечение на гъбички по ноктите на ръце или ходила               /10бр.нокти/ брой 80.00 лв    
927 Лазерно лечение на гъбички на 1 нокът брой 35.00 лв    
928 Лазерно лечение на гъбички по ноктите на 2 бр.нокти брой 50.00 лв    
929 Лазерно лечение на брадавици и образувания за 1 бр. брой 20.00 лв    
930 Лазерно лечение на ксантелазми брой 150.00 лв    
           
FOTONA - ГИНЕКОЛОГИЯ      
936 ИнконтиЛейз - 1 сеанс брой 400.00 лв    
937 ИнконтиЛейз - пакет 3 сеанса брой 1'000.00 лв    
938 ИнтимаЛейз - 1 сеанс брой 400.00 лв    
939 ИнтимаЛейз - пакет 3 сеанса брой 1'000.00 лв    
940 РеноваЛейз - 1 сеанс брой 400.00 лв    
941 РеноваЛейз - пакет -3 сеанса брой 1'000.00 лв    
942 Лазеркоагулация на цервикална ектопия брой 150.00 лв    
943 Лазераблация на кондиломи - външни брой 180.00 лв    
944 Лазераблация на кондиломи - външни и вътрешни брой 300.00 лв    
945 Левкоплакия - лазерна аблация брой 300.00 лв    
           
FOTONA - УНГ      
948 Лечение на хъркане /1 процедура/ брой 200.00 лв    
949 Лечение на хъркане /3 процедури комплект/ брой 500.00 лв    
           
ЕСТЕТИЧНА ДЕРМАТОЛОГИЯ      
Трайно обезкосмяване с eMax, Syneron -технология elos tm - DS      
951 Горна устна брой 21.00 лв    
952 Вежди брой 14.00 лв    
953 Малка брадичка брой 24.50 лв    
954 Голяма брадичка брой 42.50 лв    
955 Бузи/скули брой 45.50 лв    
956 Подмишници/аксили/ брой 45.50 лв    
957 1/2 ръка брой 105.00 лв    
958 Цели ръце брой 196.00 лв    
959 Гърди /жени/ брой 42.00 лв    
960 Триъгълник брой 56.00 лв    
961 Пубис брой 63.00 лв    
962 Подбедрици брой 196.00 лв    
963 Бедра брой 224.00 лв    
964 Цяло лице брой 126.00 лв    
965 Коремна линия брой 42.00 лв    
966 Триъгълник и пубис  брой 105.00 лв    
967 Горна устна и малка брадичка брой 42.00 лв    
968 Горна устна и голяма брадичка брой 63.00 лв    
969 Цели крака брой 336.00 лв    
970 Цели крака, триъгълник, пубис и аксили брой 470.40 лв    
971 Свободна зона 10/10 см. брой 56.00 лв    
972 Мъже /врат/ шия брой 45.50 лв    
973 Мъже / уши/ брой 21.00 лв    
974 Мъже подмишници /аксили/ брой 49.00 лв    
975 Мъже 1/2 ръка брой 175.00 лв    
976 Мъже цели ръце брой 266.00 лв    
977 Мъже /рамене брой 105.00 лв    
978 Мъже /гърди брой 175.00 лв    
979 Мъже /гръб брой 266.00 лв    
980 Мъже /корем брой 189.00 лв    
981 Мъже / бедра брой 294.00 лв    
982 Мъже / подбедрици брой 252.00 лв    
983 Мъже /цели крака брой 476.00 лв    
984 Мъже /седалище брой 105.00 лв    
           
Skin Rejuvenation - SR                                                                                                     Фотоподмладяване с eMax, Syneron -технология elos tm       
985 Лице брой 119.00 лв    
986 Други зони брой 2.45лв/импулс    
987 Пигментно петно брой 2.45лв/импулс    
988 Капиляри брой 2.45лв/импулс    
989 Стрии брой 2.45лв/импулс    
990 Пакет 5 SR процедури за цяло лице брой 476.00 лв    
Skin Tightening - ST                                                                                                                                                            Стягане и лифтинг на кожата с eMax, Syneron       
991 Цяло лице брой 126.00 лв    
992 Цяло лице - пакет 5 ST процедури брой 483.00 лв    
993 Слепоочие / пачи крак брой 38.50 лв    
994 Слепоочие / пачи крак - пакет 5 ST процедури брой 140.00 лв    
995 Шия брой 73.50 лв    
996 Малко деколте брой 42.00 лв    
997 Малко деколте - пакет 5 ST процедури брой 133.00 лв    
998 Голямо деколте брой 98.00 лв    
999 Голямо деколте - пакет 5 ST процедури брой 308.00 лв    
1000 Лице, шия, деколте брой 168.00 лв    
1001 Лице, шия, деколте - пакет 5 ST процедури брой 532.00 лв    
1002 Свободна зона 10/15 см. брой 98.00 лв    
LV и LVA                                                                                                                                                               Премахване на капиляри и венозни разширения      
1003 Зона бедро / подбедрица брой 143.50 лв    
1004 Цял крак  брой 245.00 лв    
1005 Цели крака брой 371.00 лв    
1006 Единични капиляри и венозни разширения  брой 4.90лв/импулс    
Пилинг на кожата      
1007 Салицилова к-на, пирувикова к-на, трихлороцетна к-на, гликолова к-на и др. брой 70.00 лв    
1008 Пакет пилинг 5 процедури брой 300.00 лв    
1009 Пилинг на очния контур брой 95.00 лв    
Филъри - попълване на бръчки      
1010 Teosyal ® Deep Lines 27 G брой 375.00 лв    
1011 Teosyal ® First Lines  брой 225.00 лв    
1012 Teosyal ® Global Action 30 G брой 375.00 лв    
1013 Teosyal ® Meso брой 225.00 лв    
1014 Teosyal ® Tuch Up 30 G брой 225.00 лв    
1015 Teosyal ® Kiss брой 375.00 лв    
1016 Teosyal ® Ultra Deep брой 375.00 лв    
1017 Stylage M  брой 360.00 лв    
1018 Stylage M + Lidocain брой 370.00 лв    
1019 Hyaluronica 2 брой 300.00 лв    
1020 Hyaluronica - Meso lift брой 130.00 лв    
1021 Teosyal Kiss Pure sense брой 390.00 лв    
1022 Teosyal RHA 2 - 1ml брой 400.00 лв    
1023 Teosyal RHA 3 - 1ml брой 425.00 лв    
1024 Teosyal RHA 4 - 1ml брой 450.00 лв    
1025 Teosyal RHA 1 - 1ml брой 370.00 лв    
1026 Plasmolift - лице брой 130.00 лв    
1027 Plasmolift - лице, шия и деколте брой 160.00 лв    
1028 Teosyal Ultimate - 3ml брой 700.00 лв    
1029 Филър Stylage L брой 390.00 лв    
1030 Redensity II - 1ml брой 375.00 лв    
1031 White in - 1ml брой 60.00 лв    
1032 Dermaheal HSR 2.5ml брой 95.00 лв    
1033 Dermaheal SR 2.5ml брой 85.00 лв    
1034 Dermaheal HL 2.5ml брой 60.00 лв    
1035 Dermaheal LL 5ml брой 120.00 лв    
1036 Neauvia HydroDeluxe брой 220.00 лв    
1037 Neauvia Stimulate LV брой 375.00 лв    
1038 Princess Volume брой 375.00 лв    
1039 Happy lift брой 1'200.00 лв    
1040 Filorga meso 1.5ml брой 100.00 лв    
1041 Filorga meso 3ml брой 200.00 лв    
1042 PQAge 1ml брой 70.00 лв    
1043 PQAge 3ml брой 120.00 лв    
1044 RRS HA 1.5ml + Silisorg 1.5ml брой 130.00 лв    
1045 LFL мезоконци - линейни /1 брой/ брой 20.00 лв    
1046 LFL мезоконци - спирални /1 брой/ брой 20.00 лв    
1047 Barb II - 90mm, 150mm /1брой/ брой 80.00 лв    
1048 Meso Juvederm visage - 5ml брой 240.00 лв    
1049 Meso Juvederm visage - 2.5ml брой 120.00 лв    
1050 Aqualix - 2ml брой 150.00 лв    
1051 Aqualix - 8ml брой 220.00 лв    
1052 Ellance S - 1ml брой 450.00 лв    
1053 Ellance S - 0.5ml брой 360.00 лв    
1054 Ellance M - 1ml брой 560.00 лв    
           
ЦЕНОВА ЛИСТА НА ПРОДУКТИ ЗА МЕЗОТЕРАПИЯ      
1060 Продукт IDEBAE брой 140,00лв/2ml    
1061 Продукт IDEBAE  брой 180,00лв/3ml    
1062 Продукт IDEBAE  брой 240,00лв/4ml    
1063 Продукт IDEBAE  брой 300,00лв/5ml    
1064 Продукт IDEBAE  брой 360,00лв/6ml    
1065 Продукт REVITAL CELLUFORM  брой 75,00лв/10ml    
1066 Продукт REVITAL TONIC  брой 90,00лв/10ml    
1067 Продукт WHITE EYES брой 75,00лв    
1068 Teos. Redensity I - 1ml брой 200.00 лв    
1069 Teos. Redensity I - 3ml брой 400.00 лв    
1073 Други лифтинг процедури  /за ед./ брой 10.00 лв    
1075 Мезотерапия с колаген брой 60.00 лв    
1076 Продукт IDEBAE брой 70,00лв/1ml    
           
ЛОКАЛИЗИРАНИ МАСТНИ НАТРУПВАНИЯ      
1077 Revital Celluform брой 10.00 лв/ml    
           
ОНКОГИНЕКОЛОГИЯ      
1086 Преглед от хабилитирано лице брой 70.00 лв    
1087 Пакет 1 - преглед и УЗД брой 110.00 лв    
1088 Пакет 2 - преглед и колпоскопия брой 110.00 лв    
1089 Пакет 3 - преглед, УЗД и колпоскопия брой 130.00 лв    
1090 Вземане на материал за HPV -днк типизитане брой 20.00 лв    
1092 Колпоскопия с прицелна биопсия брой 90.00 лв    
1093 Хистологично изследване / едно блокче/ брой 28.00 лв    
           
  ОТДЕЛЕНИЯ ЗА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ - ТУЧЕНИЦА    
1200 Болничен престой (на ден) брой 120.00 лв    
1201 Болничен престой (пакет 7 дни) брой 240.00 лв    
1202 Конвенционална ФТ брой 60.00 лв    
1203 Високоинтензивен лазер брой 50.00 лв    
1204 Подобрени битови условия (на ден) брой 55.00 лв    
1205 Самостоятелна стая брой 60.00 лв    
1206 Придружител в стаята на пациент (на ден) брой 60.00 лв    
1207 Допълнителен помощен персонал брой 30.00 лв    
1208 Армео (ръка) брой 50.00 лв    
1209 Андаго (походка) брой 50.00 лв    
1210 Омего брой 50.00 лв    
1211 Локомат (на процедура) брой 195.00 лв    
1212 Амбулаторна физиотерапия брой 60.00 лв    
1213 Роботизирана рехабилитация вкл. Локомат и конвенционална ФТ брой 295.00 лв    
1214 Амадео брой 50.00 лв    
1215 Миро брой 50.00 лв    
1216 Пабло брой 50.00 лв    
1217 Тимо брой 50.00 лв    
1218 Бобат процедура (1ч.) брой 80.00 лв    
1219 Бобат процедури в пакет (5бр) брой 350.00 лв    
1250 Бобат процедури в пакет (20бр) брой 1'200.00 лв    
1251 Когнитивна терапия (10бр) брой 700.00 лв    
1252 Анализ, изследвания, обучение и изготвяне на програма брой 80.00 лв    
1253 Единично занимание до 90 мин. - ФТ брой 35.00 лв    
1254 Единично занимание - пакет 5 процедури брой 150.00 лв    
           
  ФИЗИОТЕРАПИЯ 2    
1220 ОСТ Средно честотна терапия брой 10,00 лв    
1221 ВИМП Високо честотно магнитно поле 1 процедура брой 35,00 лв    
1222 ВИМП Високо честотно магнитно поле 5 процедури брой 150,00 лв    
1223 ВИМП Високо честотно магнитно поле 8 процедури брой 200,00 лв    
1224 Текар - 1 процедура брой 30,00 лв    
1225 Текар - 5 процедури брой 125,00 лв    
1226 Текар - 8 процедури брой 160,00 лв    
1227 Shock wave - Шокова терапевтична вълна брой 20,00 лв    
1228 Индивидуална кинезитерапевтична терапия - 15мин.  брой 25.00 лв    
1229 Лимфодренаж брой 20.00 лв    
  МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ СЪГЛ. НРД         
  Потребителска такса по чл.37 ал.1 от ЗЗО брой 2.90 лв    
  Потребителска такса по чл.37 ал.2 от ЗЗО за лицата, които са упражнили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст брой 1.00 лв   1.90 лв
  Такса биологичен материал - за лица с Направление бл.№4 в клинична лаборатория и микробиологична лаборатория брой 3.50 лв    
  Такса биологичен материал за Полимеразна верижна реакци брой 5.00 лв    
  Първични прегледи по повод остри заболявания и с хронични, неподлежащи на диспансерно наблюдение брой   40.00 лв.  
  Първични прегледи на ЗОЛ от 0 до 18 г. при специалист по „Педиатрия“ и/или с придобита профилна специалност по „Детски болести“, насочен от ОПЛ по повод остри състояния брой   42.00 лв.  
  Първични прегледи при специалисти („Хирургия“, „Ортопедия и травматология“), изпълняващи процедури брой   40.00 лв.  
  Първични профилактични прегледи по програма „Майчино здравеопазване“ брой   40.00 лв.  
  Първични специализирани прегледи по диспансерно наблюдение на ЗОЛ брой   40.00 лв.  
  Вторични прегледи по повод остри заболявания и с хронични, неподлежащи на диспансерно наблюдение брой   15.00 лв.  
  Вторични прегледи на ЗОЛ от 0 до 18 г. при специалист „Педиатрия“ и/или с придобита профилна специалност по „Детски болести“, насочен от ОПЛ по повод остри състояния брой   17.00 лв.  
  Вторични прегледи при специалисти („Хирургия“, „Ортопедия и травматология“), изпълняващи процедури брой   15.00 лв.  
  Профилактични прегледи на ЗОЛ до 18 г. от лекар-специалист с придобита специалност по „Педиатрия“ брой   23.00 лв.  
  Вторични профилактични прегледи по програма „Майчино здравеопазване“ брой   25.00 лв.  
  Профилактични прегледи на ЗОЛ над 18 г. с рискови фактори за развитие на заболяване брой   30.00 лв.  
  Специализиран преглед по диспансерно наблюдение на ЗОЛ с едно или повече заболявания брой   23.00 лв.  
88.72 Ехокардиография брой   22.79 лв.  
89.41 Сърдечно-съдов тест с натоварване брой   20.12 лв.  
89.50 Непрекъснат 24-часов електрокардиографски запис (ЕКГ Холтер мониториране) брой   17.44 лв.  
88.77 Доплерова сонография; доплерова сонография на периферни съдове; доплерова сонография на съдовете на щитовидната жлеза брой   17.66 лв.  
93.08 Електромиография (ЕМГ) брой   16.05 лв.  
99.88 Лазертерапия при ставни заболявания и трудно зарастващи рани брой   26.75 лв.  
88.79 Ехографско излседване на стави брой   17.66 лв.  
  Първоначален специализиран преглед по пакет физиотерапия и рехабилитация брой   23.00 лв.  
  Процедури по група 1 по пакет физиотерапия и рехабилитация брой   6.20 лв.  
  Процедури по група 2 по пакет физиотерапия и рехабилитация брой   6.20 лв.  
  Процедури по група 3 по пакет физиотерапия и рехабилитация брой   6.20 лв.  
  Заключителен преглед по пакет физиотерапия и рехабилитация брой   12.00 лв.  
01.01 Кръвна картина – поне осем от посочените показатели или повече: хемоглобин, еритроцити, левкоцити, хематокрит, тромбоцити, MCV, MCH, MCHC брой   2.99 лв.  
01.03 Скорост на утаяване на еритроцитите брой   1.30 лв.  
01.04 Време на кървене брой   2.21 лв.  
01.05 Протромбиново време брой   3.19 лв.  
01.06 Активирано парциално тромбопластиново време (APTT) брой   3.19 лв.  
01.07 Фибриноген брой   3.19 лв.  
01.08 Химично изследване на урина с течни реактиви (pH, белтък, билирубин, уробилиноген, глюкоза, кетони, относително тегло, нитрити, левкоцити, кръв) брой   1.43 лв.  
01.09 Седимент на урина – ориентировъчно изследване брой   1.43 лв.  
01.10 Окултни кръвоизливи брой   3.51 лв.  
01.11 Глюкоза брой   2.15 лв.  
01.12 Кръвно-захарен профил брой   5.84 лв.  
01.13 Креатинин брой   2.21 лв.  
01.14 Урея брой   2.21 лв.  
01.15 Билирубин – общ брой   2.21 лв.  
01.16 Билирубин – директен брой   2.21 лв.  
01.17 Общ белтък брой   2.21 лв.  
01.18 Албумин брой   2.21 лв.  
01.19 Холестерол брой   2.21 лв.  
01.20 HDL-холестерол брой   2.21 лв.  
01.21 Триглицериди брой   2.21 лв.  
01.22 Гликиран хемоглобин брой   14.28 лв.  
01.23 Пикочна киселина брой   2.21 лв.  
01.24 AСАТ брой   2.21 лв.  
01.25 АЛАТ брой   2.21 лв.  
01.26 Креатинкиназа (КК) брой   2.21 лв.  
01.27 ГГТ брой   2.21 лв.  
01.28 Алкална фосфатаза (АФ) брой   2.21 лв.  
01.29 Алфа-амилаза брой   2.21 лв.  
01.30 Липаза брой   2.60 лв.  
01.31 Натрий и калий брой   4.42 лв.  
01.33 Липиден профил (холестерол, HDL-холестерол, LDL-холестерол, триглицериди) брой   6.49 лв.  
01.34 Калций брой   2.21 лв.  
01.35 Фосфати брой   2.21 лв.  
01.36 Желязо брой   2.21 лв.  
01.37 ЖСК брой   3.25 лв.  
01.38 CRP брой   6.11 лв.  
01.39 LDL-холестерол брой   2.86 лв.  
01.40 Диференциално броене на левкоцити – визуално микроскопско или автоматично апаратно изследване брой   3.25 лв.  
01.41 Морфология на еритроцити – визуално микроскопско изследване брой   3.25 лв.  
01.42 Орален глюкозо-толерантен тест брой   6.11 лв.  
01.43 Определяне на повърхностен антиген на хепатит Б с бърз тест брой   12.98 лв.  
01.44 Определяне на антитела срещу хепатит С с бърз тест брой   14.28 лв.  
05.12 Тест за откриване на антиген на SARS-CoV-2 брой   13.57 лв.  
10.08 fT4 брой   16.28 лв.  
10.09 TSH брой   15.58 лв.  
10.10 PSA брой   16.87 лв.  
10.11 CA-15-3 брой   17.52 лв.  
10.12 СА-19-9 брой   17.53 лв.  
10.13 СА-125 брой   17.52 лв.  
10.14 Алфа-фетопротеин брой   17.52 лв.  
10.15 Бета-хорионгонадотропин брой   18.82 лв.  
10.20 Изследване на урина – микроалбуминурия брой   12.46 лв.  
10.21 Progesteron брой   15.58 лв.  
10.22 LH брой   15.58 лв.  
10.23 FSH брой   15.58 лв.  
10.24 Prolactin брой   15.58 лв.  
10.25 Estradiol брой   15.58 лв.  
10.26 Testosteron брой   15.58 лв.  
10.27 Антитела срещу Тиреоидната пероксидаза – Аnti-TPO брой   16.28 лв.  
10.61 СЕА брой   18.82 лв.  
10.77 Протеин на човешкия епидидим 4 (HE4) брой   58.41 лв.  
10.78 Фибрин деградационни продукти: D-димер брой   25.96 лв.  
10.80 PSA - свободен брой   19.47 лв.  
10.81 Витамин D брой   22.00 лв.  
02.07 Серологично изследване за първичен и латентен сифилис (RPR или ELISA или VDRL или TPHA или FTA-ABs) брой   5.80 лв.  
02.09 Антистрептолизинов титър (AST) (за бета-стрептококови инфекции и постстрептококови усложнения – ревматизъм и гломерулонефрит) брой   5.98 лв.  
02.10 Диагностично изследване за ревматоиден артрит брой   5.98 лв.  
02.11 Изследване  за неспецифични хетерофилни антитела при инфекциозна мононуклеоза брой   5.80 лв.  
02.12 Микробиологично изследване на фецес материал от ректума за доказване на Salmonela,Shigella и патогенни E.coli брой   13.03 лв.  
02.13 Микробиологично изследване на урина за урокултура за Е. coli, Proteus, Providencia, Klebsiella, Enterobacter, Sarratia и други Enterobacteriaceae, Enterococcus, Грам(-) неферментативни бактерии (Pseudomonas, Acinetobacter и др.), Staphylococcus (S. aureus, S. saprophyticus) брой   9.78 лв.  
02.15 Микробиологично изследване на ранев материал и гной – препарат по Грам и доказване на Staphylococcus (S. aureus), Streptococcus beta-haemolyticus (gr. A), Enterobacteriaceae и др. Грам(-) бактерии, Corynebacterium, гъбички (C. albicans) и др. брой   13.85 лв.  
02.17 Микробиологично изследване на храчка – препарат по Грам, изолиране на Streptococcus pneumonia, Streptococcus beta-haemolyticus gr.A, Staphylococcus (S. aureus), Branhamella, Haemophilus, Enterobacteriaceae и др. Грам(-) бактерии, Гъбички (C. albicans и др.) брой   13.85 лв.  
02.19 Антибиограма с 6 антибиотични диска по EUCAST брой   7.46 лв.  
02.21 Микробиологично изследване на влагалищен секрет  – директна микроскопия/препарат по Грам и доказване на Staphylococcus (S. aureus), Streptococcus beta-haemolyticus (gr. A), Enterobacteriaceae и др. Грам(-) бактерии, Corynebacterium, гъбички (C. albicans) и др. брой   11.53 лв.  
02.22 Микробиологично изследване на цервикален секрет  – директна микроскопия/препарат по Грам и доказване на Staphylococcus (S. aureus), Streptococcus beta-haemolyticus (gr. A), Enterobacteriaceae и др. Грам(-) бактерии, Corynebacterium, гъбички (C. albicans) и др. брой   11.53 лв.  
02.23 Микробиологично изследване на уретрален секрет - директна микроскопия/препарат по Грам и доказване на Staphylococcus (S. aureus), Streptococcus beta-haemolyticus (gr. A), Enterobacteriaceae и др. Грам(-) бактерии, Corynebacterium, гъбички (C. albicans) и др. брой   11.53 лв.  
02.24 Микробиологично изследване на простатен секрет - директна микроскопия/препарат по Грам и доказване на Staphylococcus (S. aureus), Streptococcus beta-haemolyticus (gr. A), Enterobacteriaceae и др. Грам(-) бактерии, Corynebacterium, гъбички (C. albicans) и др. брой   11.53 лв.  
02.25 Микробиологично изследване на еякулат - директна микроскопия/препарат по Грам и доказване на Staphylococcus (S. aureus), Streptococcus beta-haemolyticus (gr. A), Enterobacteriaceae и др. Грам(-) бактерии, Corynebacterium, гъбички (C. albicans) и др. брой   11.53 лв.  
02.26 Микробиологично изследване на гърлен секрет - изолиране и интерпретация на Staphylococcus (S. aureus), Streptococcus beta-haemolyticus (gr. A), Enterobacteriaceae и др. Грам(-) бактерии, Corynebacterium, гъбички (C. albicans) и др. брой   11.53 лв.  
02.27 Микробиологично изследване на носен секрет - изолиране и интерпретация на Staphylococcus (S. aureus), Streptococcus beta-haemolyticus (gr. A), Enterobacteriaceae и др. Грам(-) бактерии, Corynebacterium, гъбички (C. albicans) и др. брой   11.53 лв.  
02.28 Микробиологично изследване на очен секрет - препарат оп Грам и доказване на Staphylococcus (S. aureus), Streptococcus beta-haemolyticus (gr. A), Enterobacteriaceae и др. Грам(-) бактерии брой   11.53 лв.  
02.29 Микробиологично изследване на ушен секрет - препарат оп Грам и доказване на Staphylococcus (S. aureus), Streptococcus beta-haemolyticus (gr. A), Enterobacteriaceae и др. Грам(-) бактерии брой   11.53 лв.  
06.01 Рентгенография на зъби с определен центраж (секторна рентгенография) брой   2.56 лв.  
06.02 Рентгенография на челюстите в специални проекции брой   13.45 лв.  
06.03 Рентгенография на лицеви кости брой   13.45 лв.  
06.04 Рентгенография на околоносни синуси брой   13.45 лв.  
06.05 Специални центражи на черепа брой   13.45 лв.  
06.06 Рентгенография на стернум брой   13.45 лв.  
06.07 Рентгенография на ребра брой   13.45 лв.  
06.08 Рентгеноскопия на бял дроб брой   13.45 лв.  
06.09 Рентгенография на крайници брой   13.45 лв.  
06.10 Рентгенография на длан и пръсти брой   13.45 лв.  
06.11 Рентгенография на стерноклавикуларна става брой   13.45 лв.  
06.12 Рентгенография на сакроилиачна става брой   13.45 лв.  
06.13 Рентгенография на тазобедрена става брой   13.45 лв.  
06.14 Рентгенография на бедрена кост брой   13.45 лв.  
06.15 Рентгенография на колянна става брой   13.45 лв.  
06.16 Рентгенография на подбедрица брой   13.45 лв.  
06.17 Рентгенография на глезенна става брой   13.45 лв.  
06.18 Рентгенография на стъпало и пръсти брой   13.45 лв.  
06.19 Рентгенография на клавикула брой   13.45 лв.  
06.20 Рентгенография на акромиоклавикуларна става брой   13.45 лв.  
06.21 Рентгенография на скапула брой   13.45 лв.  
06.22 Рентгенография на раменна става брой   13.45 лв.  
06.23 Рентгенография на хумерус брой   13.45 лв.  
06.24 Рентгенография на лакетна става брой   13.45 лв.  
06.25 Рентгенография на антебрахиум брой   13.45 лв.  
06.26 Рентгенография на гривнена става брой   13.45 лв.  
06.28 Рентгенография на череп брой   21.95 лв.  
06.29 Рентгенография на гръбначни прешлени брой   21.95 лв.  
06.30 Рентгенография на гръден кош и бял дроб брой   21.95 лв.  
06.31 Обзорна рентгенография на сърце и медиастинум брой   21.95 лв.  
06.32 Обзорна рентгенография на корем брой   21.95 лв.  
06.33 Рентгенография на таз брой   21.95 лв.  
06.34 Ехографска диагностика на коремни и ретроперитонеални органи брой   21.95 лв.  
06.35 Томография на гръден кош и бял дроб брой   34.69 лв.  
06.37 Рентгеново изследване на хранопровод, стомах брой   34.69 лв.  
06.38 Рентгеново изследване на тънки черва брой   34.69 лв.  
06.39 Иригография брой   34.69 лв.  
10.01 Компютърна аксиална или спирална томография брой   122.13 лв.  
10.02 Ядрено-магнитен резонанс брой   332.47 лв.  
10.03 Мамография на двете млечни жлези брой   56.64 лв.  
10.04 Ехография на млечна жлеза брой   28.32 лв.  
10.64 Полимеразна верижна реакция за доказване на Ковид-19 брой   47.50 лв.  
           
Информация за административни услуги, предоставяни от  
ДКЦ АВИС-МЕДИКА ООД  
           
№ по ред Наименование на услугата Необходими документи Срок на издаване Такса    за издаване  
 
1 Издаване на болничен лист от лекуващите лекари и ЛКК ЛАК няма -  
2 Издаване на дубликат на болничен лист ЛАК един работен ден 10.00 лв  
3 Издаване на медицинска документация - медицински рецепти, предписания, протоколи, свидетелства амб.лист  по време на прегледа -  
4 Издаване на медицинска документация - медицинско удостоверение амб.лист  един работен ден 10.00 лв  
5 Предоставяне на здравна информация от ЛЗ, отнасяща се до здравословното състояние на пациента, вкл. копия от медицинските документи  амб.лист  по време на прегледа 0.10лв/стр. А4 формат копирни услуги  
6 Предоставяне на здравна информация от ЛЗ, отнасяща се до здравословното състояние на пациента за изминал период, вкл. копия от медицинските документи за изминал период амб.лист  един работен ден 10.00 лв  
           
  КОМФОРТНИ УСЛОВИЯ ЗА ПАЦИЕНТИ ПО НЗОК, НА СВОБОДЕН ПРИЕМ И ЗА ПРИДРУЖИТЕЛИ МБАЛ        
1 Подобрени битови условия /самостоятелна стая, в цената на която се включват всички допълнителни битови условия - ТВ, Интернет, със или без придружител по желание на пациента/ ден 200.00 лв    
2 Потребителска такса за лица с Направление № 7 по НЗОК ден 5.80 лв    
3 Придружител - леглоден в стаята на пациента ден 40.00 лв    
  СКЪПОСТРУВАЩИ КОНСУМАТИВИ, КОИТО НЗОК НЕ ЗАПЛАЩА        
  ХИРУРГИЯ        
4 Платно за конвенционална операция на първична или следоперативна херния в зависимост от големината на дефекта или вида на платното брой 250.00лв    
5 Двукомпонентно платно за херния за интраабдоминална употреба 10 х 15 брой 350.00 лв    
6 Двукомпонентно платно за интраабдоминална употреба 1520 брой 491.16 лв    
7 Двукомпонентно платно за интраабдоминална употреба фи20 брой 666.67 лв    
8 Двукомпонентно платно за херния за интраабдоминална употреба 26/34 брой 771.00 лв    
9 Двукомпонентно силиконово платно Microval Intra 20/30 брой 939.00 лв    
10 Степели / клипси за 1 брой брой 9.00 лв    
11 Троакар брой 100.00 лв    
12 Стерилни полиетиленови ръкави за глава на камера за 1 бр. брой 8.00 лв    
13 Инструмент COVIDIEN LF 1212 брой 700.00 лв    
14 COVIDIEN ABSTACK30 брой 860.00 лв    
15 COVIDIEN LS 1037 брой 600.00 лв    
16 Ligasure с малка челюст брой 1'000.00 лв    
           
  АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ        
17 Щпатула PK брой 630.00 лв.    
18 Резервен граспер (само челюсти)  брой 850.00 лв.    
19 Троакар брой 100.00 лв.    
20 Кътинг форцепс брой 750.00 лв.    
           
  ОРТОПЕДИЯ        
21 Тотална безциментна протеза с RM PRESFIT VITAMYS капсула и TwinSys безциментно стебло и керамична глава: TwinSys uncemented - безциментно стебло, керамична глава Symarec; RM presfit vitamys капсула                                                                                      /цена с ДДС 4980.00лв; реимбурсиране от НЗОК 1080.00лв; доплащане от пациент 3900.00лв/ брой 3'900.00 лв 1'080.00 лв.  
22 Тотална циментна протеза, включваща:  Twinsys Cemented -полирано циментно стебло, керамична грава symarec; CCB Капсула за цивентно закрепване 32мм,стер.; Костен цимент пластичен; Костен цимент полутечен за апликация със спринцовка; Спринцовка за костен цимент                                                                        /цена с ДДС 3300.00лв; реимбурсиране от НЗОК 1080.00лв; доплащане от пациент 2220.00лв/ брой 2'220.00 лв 1'080.00 лв.  
23 Тотална безциментна протеза с RM PRESFIT VITAMYS капсула и Optimys безциментно стебло и керамична глава: Optimys-Анатомично късо извито бедрено стебло за безциментно закрепване, конус 12/14; керамична глава Symarec; RM presfit vitamys капсула                                                                                                                       /цена с ДДС 5300.00лв; реимбурсиране от НЗОК 1080.00лв; доплащане от пациент 4220.00лв/ брой 4'220.00 лв 1'080.00 лв.  
24 Колянна протеза Balansys PS, включваща: Феморален компонент - анатомичен / ляв и десен/;Тибиален компонент с размери от 64 до 85 мм; Инлей с размери от 64 до 85 мм; костен цимент пластичен CEMFIX 1                                                                                                  /цена с ДДС 5250.00лв; реимбурсиране от НЗОК 2700.00лв; доплащане от пациент 2550.00лв/                     брой 2'550.00 лв 2'700.00 лв.  
25 Еднополюсна / хеми/ тазобедрена ендопротеза с  безциментно стебло включваща: Twinsys uncemented  - безциментно стебло;  Глава Хемипротезна метална 42мм до 56мм - /цена с ДДС 3200.00лв; реимбурсиране от НЗОК 1358.00лв; доплащане от пациент 1842.00лв/                     брой 1'842.00 лв 1'358.00 лв.  
26 Еднополюсна / хеми/ тазобедрена ендопротеза с циментно стебло включваща: Twinsys Cemented  - полирано циментно стебло;  Глава Хемипротезна метална 42мм до 56мм; Костен цимент полутечен за апликация със спринцовка; Спринцовка за костен цимент - /цена с ДДС 2910.00лв; реимбурсиране от НЗОК 1358.00лв; доплащане от пациент 1552.00лв/                     брой 1'552.00 лв 1'358.00 лв.  
27 Хибридна циментна протеза с циментно стебло и безциментна капсула - включваща: Twinsys Cemented - полирано циментно стебло; RM presfit vitamys капсула; Керамична глава Symarec; Костен цимент полутечен за апликация със спринцовка; Спринцовка за костен цимент            /цена с ДДС 3850.00лв; реимбурсиране от НЗОК 1080.00лв; доплащане от пациент 2770.00лв/  брой 2'770.00 лв 1'080.00 лв.  
28 Хибридна циментна протеза с безциментно стебло и циментна капсула - включваща: Twinsys Uncemented - безциментно стебло; Керамична глава Symarec; CCB капсула за цивентно закрепване 32мм стер.;Костен цимент пластичен  /цена с ДДС 3500.00лв; реимбурсиране от НЗОК 1435.00лв; доплащане от пациент 2065.00лв/  брой 2'065.00 лв 1'435.00 лв.  
29 Тазобедрена хеми ендопротеза с циментно
стебло - включващаЦиментно Стебло „Corail Cemented“, Биполярна глава "Selfcentering", Метална Глава, Костен Цимент 40 гр, Костен Цимент 20 гр. /цена с ДДС 3100.00лв; реимбурсиране от НЗОК 1358.00лв; доплащане от пациент 1742.00лв/
брой 1'742.00 лв 1'358.00 лв.  
30 Тазобедрена циментна ендопротеза - включваща Циментно Стебло „Corail Cemented“, Циментна Ацетабулурана Полиетиленова Капсула „Marathon XLPE Cement
Cup“, Метална Глава, Костен Цимент 40 гр, Костен      /цена с ДДС 3100.00лв; реимбурсиране от НЗОК 1435.00лв; доплащане от пациент 1665.00лв/
брой 1'665.00 лв 1'435.00 лв.  
31 Тазобедрена хеми ендопротеза с
безциментно стебло - включваща Безциментно Стебло „Corail“, Биполярна глава "Selfcentering", Метална Глава
брой 2'665.00 лв 1'435.00 лв.  
32 Тазобедрена хибридна ендопротеза с безциментен ацетабуларен компонент и циментно стебло- включваща Циментно Стебло „Corail Cemented“, Безциментна Ацетабуларна Капсула „Pinnacle“, Инлей „Pinnacle Marathon“, 32 мм Метална Глава, Костен Цимент 40 гр. брой 3'020.00 лв 1'080.00 лв.  
33 Тазобедрена хибридна ендопротеза с циментен ацетабуларен компонент и безциментно стебло - включваща Безциментно Стебло „Corail“, Циментна Ацетабуларна Полиетиленова Капсула „Trilock“, Метална Глава, Костен Цимент 40 гр брой 4'420.00 лв 1'080.00 лв.  
34 Тотална първична безциментна ендопротеза за тазобедрена става с керамична глава върху керамичен инлей - „PINNACLE“                                                                                            /цена с ДДС 6500.00лв; реимбурсиране от НЗОК 1080.00лв; доплащане от пациент 5420.00лв/  брой 2'665.00 лв 1'435.00 лв.  
35 Тазобедрена безциментна ендопротеза Pinnacle метал/полиетилен - включваща Безциментно Стебло „Corail“, Безциментна Ацетабуларна Капсула „Pinnacle“, Инлей „Pinnacle Marathon“, 32 мм Метална Глава брой 3'720.00 лв 1'080.00 лв.  
36 Тазобедрена безциментна ендопротеза Pinnacle метал/полиетилен - включваща Безциментно Стебло „Corail“, Безциментна Ацетабуларна Капсула „Pinnacle“, Инлей „Pinnacle Marathon“, 36 мм Метална Глава брой 3'820.00 лв 1'080.00 лв.  
37 Тазобедрена безциментна ендопротеза Pinnacle керамика/полиетилен - включваща Безциментно Стебло „Corail“, Безциментна Ацетабуларна Капсула „Pinnacle“, Инлей „Pinnacle Marathon“ , 32/36 мм Керамична Глава брой 4'720.00 лв 1'080.00 лв.  
38 Тазобедрена безциментна ендопротеза Pinnacle керамика/керамика - включваща Безциментно Стебло „Corail“, Безциментна Ацетабуларна Капсула „Pinnacle“, Инлей „Biolox Delta“ Керамична Глава брой 5'920.00 лв 1'080.00 лв.  
39 Тазобедрена безциментна ендопротеза Pinnacle метал/полиетилен - включваща Безциментно костно съхраняващо Стебло „Trilock BPS“, Безциментна Ацетабуларна Капсула „Pinnacle“, Инлей„Pinnacle Marathon“, 32 мм Метална Глава брой 3'820.00 лв 1'080.00 лв.  
40 Тазобедрена безциментна ендопротеза Pinnacle метал/полиетилен-включваща Тазобедрена безциментна ендопротеза Pinnacle метал/полиетилен Безциментно костно съхраняващо Стебло „Trilock BPS“, Безциментна Ацетабуларна Капсула „Pinnacle“, Инлей„Pinnacle Marathon“, 36 мм Метална Глава брой 3'920.00 лв 1'080.00 лв.  
41 Тазобедрена безциментна ендопротеза Pinnacle метал/полиетилен - включваща Безциментно костно съхраняващо Стебло „Trilock BPS“, Безциментна Ацетабуларна Капсула „Pinnacle“, Инлей„Pinnacle Marathon“, 32/36 мм Керамична Глава брой 4'920.00 лв 1'080.00 лв.  
42 Система за тотално, първично
ендопротезиране на колянна става - включваща„P.F.C. SIGMA“ - Феморален Компонент, Тибиален Компонент, Тибиален Инсърт, Костен Цимент 40 гр.
брой 2'100.00 лв 2'700.00 лв.  
43 Система за уникондилно ендопротезиране
на колянна става - включваща "Sigma HP Uni" Фемурален Компонент, Тибиален Компонент, Тибиален Инсърт, Костен Цимент
брой 2'900.00 лв 1'500.00 лв.  
44 Система за тотално, първично
ендопротезиране на колянна става - включваща„ATTUNE“ - Фемурален Компонент, Тибиален Компонент, Тибиален Инсърт, Костен Цимент, Осцилиращо перо
брой 3'300.00 лв 2'700.00 лв.  
45 Първична колянна ендопротеза с
ревизионни тибиални компоненти - включваща "P.F.C. SIGMA" - Феморален Компонент, Тибиален Инсърт, "P.F.C. SIGMA TC3" Тибиален компонент, Тибиален
аугмент, Модулен универсален безциментен стем, Костен Цимент 40 гр.
брой 3'800.00 лв 2'700.00 лв.  
42 Лифтфикс бътън БР  брой          1'480.00 лв.     
43 Комплект ортопедични импланти БР 1 брой          1'400.00 лв.     
44 Комплект ортопедични импланти БР 2 брой          1'280.00 лв.     
45 Импланти за пластика на предна кръстна връзка БР  брой          1'280.00 лв.     
46 Комплект ортопедични импланти БР 3 брой          1'250.00 лв.     
47 РЕЗОРБИРУЕМ АНКЪР  БР  брой          1'176.00 лв.     
48 Комплект ортопедични импланти БР 4 брой          1'150.00 лв.     
49 Комплект ортопедични импланти БР 5 брой          1'100.00 лв.     
50 Комплект ортопедични импланти БР 6 брой            800.00 лв.     
51 Комплект ортопедични импланти БР 7 брой            650.00 лв.     
52 Комплект ортопедични импланти БР 8 брой            960.00 лв.     
53 Лифтфикс бътън БР 1 брой            700.00 лв.     
54 Лифтфикс бътън БР 2 брой            740.00 лв.     
55 Комплект ортопедични импланти БР 9 брой            700.00 лв.     
56 РЕЗОРБИРУЕМ АНКЪР  БР  брой            588.00 лв.     
57 Комплект ортопедични импланти БР 10  брой            550.00 лв.     
58 Биорезорбируеми импланти БР  брой            540.00 лв.     
59 Биорезорбируем интерферентен винт БР  брой            540.00 лв.     
60 Ултра Фастфикс крив БР  брой            500.00 лв.     
61 Канюлиран Спонгиозен винт БР 1 брой            240.00 лв.     
62 Примка FIBER TAPE БР  брой            180.00 лв.     
63 Канюлиран Спонгиозен винт БР  брой              84.00 лв.     
64 Канюлиран Спонгиозен винт БР  брой            150.00 лв.     
65 Канюлиран Спонгиозен винт БР  брой              36.00 лв.     
66 Тутор фикс брой              70.00 лв.     
67 Винт за реконструктивен пирон 1 брой               6.00 лв.     
68 Винт за реконструктивен пирон 2 брой               9.00 лв.     
69 Винт за реконструктивен пирон 3 брой              12.00 лв.     
70 Метакарпална плака БР  брой              75.00 лв.     
  ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ ПО ЖЕЛАНИЕ НА ПАЦИЕНТИ ПО НЗОК         
  Избор на лекар/екип в МБАЛ АВИС МЕДИКА         
№ на КП АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ Мерна единица
(ден, брой и др.) 
Цена избор на лекар в АВИС МЕДИКА Цена КП (лв.) по НЗОК Цена избор на екип в АВИС МЕДИКА
5.1 Нормално раждане  брой 500.00 лв. 1'566.00 лв. 900.00 лв.
5.2 Раждане чрез цезарово сечение брой 500.00 лв. 1'080.00 лв. 900.00 лв.
4.1 Преждевременно прекъсване на бременността по медицински показания до 13 г.с. вкл. брой 300.00 лв. 383.89 лв. 900.00 лв.
4.2 Преждевременно прекъсване на бременността по медицински показания над 13 г.с. брой 400.00 лв. 581.37 лв. 900.00 лв.
2 Интензивни грижи при бременност с реализиран риск брой 300.00 лв. 1'242.00 лв. 900.00 лв.
1 Стационарни грижи при бременност с повишен риск преди 36 г.с. брой 200.00 лв. 795.71 лв. 900.00 лв.
160 Нерадикално отстраняване на матката брой 500.00 лв. 1'620.00 лв. 900.00 лв.
162 Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женските полови органи брой 500.00 лв. 1'350.00 лв. 900.00 лв.
3 Оперативни процедури за задържане на бременност след хабитуални (поне два) аборта и/или многоплодна бременност и/или инвитро оплождане и/или състояние след операция на маточната шийка (конизация, ампутация или трахелектомия) брой 400.00 лв. 378.00 лв. 900.00 лв.
163 Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или инвазивно изследване на женските полови органи  брой 350.00 лв. 718.11 лв. 900.00 лв.
164 Корекция на тазовата (перинеалната) статика и/или на незадържане на урината при жената  брой 500.00 лв. 1'296.00 лв. 700.00 лв.
165 Диагностични процедури и консервативно лечение на токсо-инфекциозен и анемичен синдром от акушеро-гинекологичен произход брой 450.00 лв. 810.00 лв. 900.00 лв.
166 Корекция на проходимост и възстановяване на анатомия при жената брой 500.00 лв. 1'296.00 лв. 570.00 лв.
169 Интензивно лечение на интра- и постапартални усложнение, довели до шок  брой 500.00 лв. 3'024.00 лв. 770.00 лв.
170 Интензивно лечение на интра- и постапартални усложнение, довели до шок с приложение на рекомбинантни фактори на кръвосъсирването   500.00 лв. 12'704.76 лв. 900.00 лв.
АПр          
25 Диагностична и терапевтична пункция и/или биопсия брой 150.00 лв. 108.00 лв. 600.00 лв.
           
№ на КП ХИРУРГИЯ Мерна единица
(ден, брой и др.) 
Цена избор на лекар в АВИС МЕДИКА Цена КП (лв.) по НЗОК Цена избор на екип в АВИС МЕДИКА
171 Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност при лица над 18 години брой 500.00 лв. 4'428.00 лв. 900.00 лв.
172 Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност при лица под 18 години брой 500.00 лв. 7'408.21 лв. 900.00 лв.
173 Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност при лица над 18 години брой 500.00 лв. 3'269.95 лв. 900.00 лв.
174 Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност при лица под 18 години брой 500.00 лв. 4'187.71 лв. 900.00 лв.
175 Оперативни процедури на тънки и дебели черва, включително при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност при лица над 18 години брой 500.00 лв. 4'715.38 лв. 900.00 лв.
176 Оперативни процедури на тънки и дебели черва, включително при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност при лица под 18 години брой 500.00 лв. 6'130.90 лв. 900.00 лв.
177 Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност при лица над 18 години брой 500.00 лв. 1'944.00 лв. 900.00 лв.
178 Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност при лица под 18 години брой 500.00 лв. 2'900.51 лв. 900.00 лв.
179 Оперативни процедури върху апендикс брой 500.00 лв. 1'188.00 лв. 800.00 лв.
180 Хирургични интервенции за затваряне на стома брой 500.00 лв. 1'107.56 лв. 650.00 лв.
181 Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство брой 350.00 лв. 804.24 лв. 750.00 лв.
182 Оперативни процедури при хернии брой 420.00 лв. 1'134.00 лв. 900.00 лв.
183 Оперативни процедури при хернии с инкарцерация брой 500.00 лв. 1'333.42 лв. 650.00 лв.
184 Конвенционална холецистектомия брой 500.00 лв. 1'922.11 лв. 650.00 лв.
185 Лапароскопска холецистектомия брой 500.00 лв. 1'490.40 лв. 750.00 лв.
186 Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища брой 500.00 лв. 3'748.53 лв. 800.00 лв.
188 Оперативни процедури върху черен дроб при ехинококова болест брой 500.00 лв. 2'530.74 лв. 800.00 лв.
190 Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох със среден обем и сложност брой 500.00 лв. 2'599.69 лв. 800.00 лв.
191.1 Оперативни процедури върху далака при лица над 18 години брой 500.00 лв. 1'795.32 лв. 600.00 лв.
191.2 Оперативни процедури върху далака при лица под 18 години брой 500.00 лв. 2'431.62 лв. 600.00 лв.
192 Оперативни интервенции при диабетно стъпало без съдово реконструктивни операции брой 500.00 лв. 1'928.66 лв. 600.00 лв.
193 Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата: стадии T1-4, N0-2, M0 брой 500.00 лв. 2'379.95 лв. 600.00 лв.
194 Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия брой 300.00 лв. 644.03 лв. 500.00 лв.
195 Оперативно лечение при остър перитонит брой 500.00 лв. 3'685.96 лв. 800.00 лв.
196 Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси брой 500.00 лв. 2'595.56 лв. 800.00 лв.
197 Консервативно лечение при остри коремни заболявания брой 200.00 лв. 939.60 лв. 600.00 лв.
158 Оперативни интервенции при инфекции на меките и костни тъкани  брой 400.00 лв. 842.40 лв. 600.00 лв.
199.1 Лечение на тумори на кожа и лигавици - злокачествени новообразувания брой 500.00 лв. 958.54 лв. 600.00 лв.
199.2 Лечение на тумори на кожа и лигавици - доброкачествени новообразувания брой 400.00 лв. 463.69 лв. 600.00 лв.
202 Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези със среден  обем и сложност брой 500.00 лв. 1'389.30 лв. 900.00 лв.
АПр          
11 Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика брой 150.00 лв. 216.00 лв. 600.00 лв.
34 Ендоскопска диагностика на заболявания, засягащи стомашно-чревния тракт брой 150.00 лв. 270.00 лв. 600.00 лв.
25 Диагностична и терапевтична пункция и/или биопсия брой 100.00 лв. 108.00 лв. 600.00 лв.
26 Амбулаторни хирургични процедури брой 100.00 лв. 162.00 лв. 600.00 лв.
           
           
№ на КП ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ Мерна единица
(ден, брой и др.) 
Цена избор на лекар в АВИС МЕДИКА Цена КП (лв.) по НЗОК Цена избор на екип в АВИС МЕДИКА
208 Консервативно поведение при леки и среднотежки черепно-мозъчни травми брой 300.00 лв. 664.66 лв. 600.00 лв.
210 Периферни и черепно-мозъчни нерви (екстракраниална част) - оперативно лечение брой 200.00 лв. 1'305.58 лв. 600.00 лв.
217.1 Оперативни процедури с голям и много голям обем и сложност на таза и долния крайник брой 400.00 лв. 3'240.00 лв. 900.00 лв.
218 Оперативни процедури с алопластика на тазобедрена и колянна става брой 500.00 лв. 1'890.00 лв. 900.00 лв.
219 Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност брой 300.00 лв. 1'404.00 лв. 600.00 лв.
159 Артоскопски процедури в областта на скелето-мускулната система брой 500.00 лв. 1'708.16 лв. 600.00 лв.
220.1 Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горен крайник с голям обем и сложност в условия на спешност брой 300.00 лв. 1'512.00 лв. 600.00 лв.
220.2 Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горен крайник с голям обем и сложност при повече от един пръст / лъч/ брой 300.00 лв. 1'728.00 лв. 700.00 лв.
222 Средни оперативни процедури в областта на раменния пояс и горен крайник брой 200.00 лв. 756.00 лв. 700.00 лв.
АПр          
22 Малки оперативни процедури на раменен пояс и горен крайник брой 200.00 лв. 276.48 лв. 600.00 лв.
23 Малки оперативни процедури на таза и долния крайник брой 200.00 лв. 367.20 лв. 600.00 лв.
24 Малки артроскопски процедури в областта на скелетно-мускулната система брой 200.00 лв. 210.60 лв. 600.00 лв.
26 Амбулаторни хирургични процедури брой 200.00 лв. 162.00 лв. 600.00 лв.
           
№ на КП УНГ Мерна единица
(ден, брой и др.) 
Цена избор на лекар в АВИС МЕДИКА Цена КП (лв.) по НЗОК Цена избор на екип в АВИС МЕДИКА
136 Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото с много голям обем и сложност  - Аденоидектомия брой 500.00 лв. 3'942.00 лв. 800.00 лв.
137 Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото с голям обем и сложност  - Аденоидектомия брой 500.00 лв. 2'052.00 лв. 800.00 лв.
138 Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото със среден обем и сложност  - Аденоидектомия брой 500.00 лв. 924.36 лв. 800.00 лв.
140.1 Консервативно парентерално лечение при ушно-носно-гърлени болести над 18 г. брой 400.00 лв. 269.54 лв. 700.00 лв.
140.2 Консервативно парентерално лечение при ушно-носно-гърлени болести под 18 г.  брой 400.00 лв. 307.55 лв. 700.00 лв.
225 Хирургично лечение в лицево-челюстната област с много голям обем и сложност брой 500.00 лв. 2'052.00 лв. 800.00 лв.
226 Оперативно  лечение в лицево-челюстната област с голям обем и сложност брой 500.00 лв. 1'180.88 лв. 800.00 лв.
227 Оперативни процедури в лицево-челюстната област със среден обем и сложност брой 400.00 лв. 1'188.00 лв. 800.00 лв.
228 Оперативно лечение на възпалителни процеси в областта на лицето и шията брой 400.00 лв. 918.00 лв. 800.00 лв.
229 Консервативно лечение при хирургични заболявания на лицево-челюстната област брой 350.00 лв. 533.84 лв. 800.00 лв.
230 Оперативно лечение на вродени малформации в лицево-челюстната област брой 500.00 лв. 1'746.47 лв. 800.00 лв.
АПр          
18 Оперативни процедури при ушно-носно-гърлени болести с малък обем и сложност брой 300.00 лв. 626.40 лв. 600.00 лв.
           
№ на КП ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ  Мерна единица
(ден, брой и др.) 
Цена избор на лекар в АВИС МЕДИКА Цена КП (лв.) по НЗОК Цена избор на екип в АВИС МЕДИКА
68.1 Диагностика и лечение на заболявания на горния гастроинтестинален тракт при лица над 18 години брой 180.00 лв. 572.40 лв. 600.00 лв.
69.1 Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт при лица над 18 години брой 180.00 лв. 885.60 лв. 600.00 лв.
71.1 Диагностика и лечение на заболявания на тънкото и дебелото черво при лица над 18 години брой 180.00 лв. 561.60 лв. 600.00 лв.
  Информация за административни услуги, предоставяни от
  МБАЛ АВИС МЕДИКА ООД
           
№ по ред Наименование на услугата Необходими документи Срок на издаване Такса    за издаване  
 
1 Писмено съобщение за раждане Заявление от ЕСГРАОН в рамките на престоя в ЛЗ -  
2 Писмено съобщение за смърт ИЗ на пациента деня на смъртта  -  
3 Приемане на заявление/декларация с нотариално заверен подпис за припознаване на дете Заявление от ЕСГРАОН в рамките на престоя в ЛЗ -  
4 Издаване на болничен лист от лекуващите лекари и ЛКК ЛАК в деня на изписване на пациента от ЛЗ -  
5 Издаване на дубликат на болничен лист ЛАК няма 10.00 лв  
6 Издаване на медицинска документация - медицински рецепти, предписания, протоколи, удостоверения, свидетелства, епикризи и др. ИЗ на пациента няма -  
7 Изготвяне на етапна епикриза при превеждане на пациент от едно лечебно заведение за болнична помощ в друго ИЗ на пациента до превеждане на пациента -  
8 Изготвяне на епикриза при изписване на пациент от лечебното заведение  ИЗ на пациента в деня на изписване на пациента от ЛЗ -  
9 Предоставяне на здравна информация от ЛЗ, отнасяща се до здравословното състояние на пациента, вкл. копия от медицинските документи ИЗ на пациента няма 0.10лв/стр. А4 формат копирни услуги  
10 Запознаване на наследници и роднини по права и по съребрена линия до четвърта степен, вкл. със здравна информация за починалия пациент и предоставяне на копия от медицински документи Документ, удостоверяващ родствената връзка няма -