Клиниката по акушерство и гинекология в болница МБАЛ „АВИС – МЕДИКА” е структурирана от Акушерско, Гинекологично и Неонатологично отделение и работят в непрекъснат 24-часов режим, при пълно спазване на конфиденциалност, с индивидуално обслужване на всяка пациентка, при спазване правилата за добра медицинска практика и съгласно международните стандарти в здравеопазването.

В Акушерското отделение в болницата се обслужват бременни с нормална и патологична бременност. Налице са възможности за съвременна диагностика на интраутеринно страдание на плода и при нужда на спешно родоразширение. Води се раждане по нормален и оперативен път. Прилагат се различни съвременни методи за обезболяване на раждането. На раждането задължително присъстват неонатолог и анестезиолог.

При раждането има възможност за вземане на стволови клетки.

В Неонатологичното отделение се полагат грижи за новородените, съобразно състоянието им. Дават се практически съвети и се обучават майките за отглеждане на децата след изписването им.

В Гинекологичното отделение в болницата се извършват консервативно и оперативно лечение на пациентки с гинекологична патология. Освен класическите оперативни интервенции се извършват и тъй наречените безкръвни / лапароскопски / операции, посредством съвременна апаратура от последно поколение.

 

Тясната връзка между доболничната и болничната помощ в болница „АВИС – МЕДИКА” дава възможност за точна координация и бърза реакция при всеки индивидуален случай. Грижата за бременните започва още в началото на бременността. В женската консултация на ДКЦ „АВИС – МЕДИКА” става регистрация и активно проследяване развитието на плода и постоянен контрол на клиничните показатели на бъдещата майка. Съвременният ултразвуков апарат с триизверно изображение ( 3/4 D) дава възможност за ранно диагностициране на вродени малформации на плода. Има възможност за извършване на генетични консултации и изследвания.