Ендокринологичното отделение на МБАЛ"АВИС МЕДИКА" разполага с 10 легла. Работи се по договор с НЗОК по клинични пътеки Декомпенсиран захарен диабет и Метаболитни нарушениия, обхващащи пациенти и в преддиабетно състояние.

В ДКЦ "АВИС – МЕДИКА" работи ендокринен приемно- консултативен кабинет, в който се осъществяват консултации на пациенти предимно със захарен диабет и метаболитни нарушения, като при необходимост се насочват за хоспитализация.

В отделението се прилагат всички модерни методи на лечение по отношение на терапията с инсулин и перорални средства, както и лекарства за лечение на усложненията. На разположение за пациентите са консултанти от различни специалности с прилагане на съвременни схеми на лечение.

Към отделението по Ендокринология е оборудван Център за обучение на пациентите със захарен диабет, в който болните получават умения за работа с техническите средства и получават знания за самоконтрол в домашни условия, както и указания за промяна на стила на живот – хранене и двигателна активност.

 

За нуждите на диагностиката, отделението разполага със съвременна ехографска апаратура, позволяваща изследване на щитовидна жлеза и повърхностни структури, както и доплер диагностика на съдове.