В отделенията по Хирургия и Детска хирургия се извършват хирургични интервенции върху всички коремни органи. Екипът се състои от 5 квалифицирани лекари с богат професионален опит. Всички имат придобита специалност по "Хирургия" , a двама от лекарите имат и по още една втора специалност съответно "Детска хирургия" и "Онкология".

 

Хирургичното отделение разполага със 7 стаи с по 2 легла и две- с по 3 легла /общ капацитет - 20 легла/. Всяка стая има самостоятелен санитарен възел с баня и красив изглед навън. Създадени са прекрасни условия за комфортен пред- и следоперативен период на пациентите.

Операционната зала е оборудвана със съвременна апаратура и инструментариум за извършване на пълния обем конвенционални оперативни интервенции.

 

Новоизградената лапароскопска операционна зала е обзаведена с модерна техника за лапароскопска хирургия и интраоперативна рентгенова диагностика.

Реанимационното отделение е оборудвано със съвременна апаратура, гарантираща успешното лечение на по-тежко болни пациенти. Многобройните операции на пациенти с хернии и заболявания на щитовидната жлеза направиха клиниката водеща в лечението на тези нозологични единици.