Отделението по кардиология на МБАЛ"АВИС МЕДИКА", разполага с 12 легла в стаи с централна климатизация. Обстановката в отделението е уютна и модерна. Легловата база, с която разполага отделението се състои от стаи с по две, три и четири легла със самостоятелен санитарен възел. Отделението разполага с централна кислородна и вакуумна инсталация със съответни приспособления за подаване на кислород и за аспирация към всяко легло; всяко легло е свързано с индивидуална алармена система; монитори с аларми, дефибрилатор; ифузионни помпи; набор за интубация и спешна кардиопулмонална реанимация; ЕКГ апарати, портативен рентгенов апарат, апарат за асистирано дишане.

В отделението по кардиология на МБАЛ"АВИС МЕДИКА", се диагностицират и лекуват пациенти с всички кардиологични и съдови заболявания, налагащи медикаментозно лечение - Исхемична болест на сърцето - вкл. най-тежката й проява, а именно – острият миокарден инфаркт, клапни заболявания, възпалителни заболявания на перикарда и миокарда, ритъмни и проводни нарушения, тежка артериална хипертония и нейните усложнения, остра и хронична сърдечна недостатъчност.

Отделението разполага с функционален сектор, с възможности за цялостна неинвазивна инструментална оценка на сърдечната функция, чрез извършване на високоспециализирани изследвания като:

  • Работна ЕКГ проба /велоергометрия/
  • Холтер ЕКГ мониториране
  • Доплер на периферни съдове
  • Ехокардиография, включително трансезофагеална.

 

В лабораторията на МБАЛ”Авис медика” има възможност за изследване на всички хематологични и биохимични изследвания на кръв необходими за цялостна диагностика и проследяване на ефекта от прилаганото лечение.

Организацията на работа в отделението дава възможност за мултидисциплинарно взаимодействие и бърза консултация с лекари от всички специалности, работещи в болницата. В консултативния кардиологичен кабинет се осигурява денонощна консултативна помощ на пациентите в болницата.