В неврологичното отделение се извършва диагностика и лечение на заболявания на централната и периферната нервна система.

Отделението по неврология разполага с 10 легла в 5 стаи, всяка със собствен санитарен възел.

Отделението има сключен договор със РЗОК по следните клинични пътеки:

  • Исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза
  • Паренхимен мозъчен кръвоизлив.
  • Субарахноиден кръвоизлив.
  • Болести на черепно-мозъчните нерви (ЧМН), на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия от медикаменти, порфиринова полиневропатия и полиневропатия на Гилен-Баре, без имуноглобулин и апаратна вентилация. Увреждане на периферните нерви.
  • Диабетна полиневропатия.
  • Вертеброгенни дискови и диск-артикулерни некоренчеви и коренчеви болкови синдроми.

Осъществява се и платен прием и лечение на пациенти по утвърдени цени за редица други заболявания.

Прием на пациенти:

В отделението се приемат пациенти по спешност и в планов порядък. Прегледа и плануването им се извършва в диагностично консултативния кабинет, който се помещава в ДКЦ „Авис Медика”. Там се провеждат и контролните прегледи след болнично лечение.

Диагностиката и лечението на приетите в отделението пациенти се осъществява в пълен обем съобразно съвременните изисквания, при стриктно спазване на правата на пациента и на правата на добрата медицинска практика.

Диагнозата се поставя на базата на анамнезата, соматичния и неврологичния статус, резултатите от лабораторните и функциуналните изследвания, като при необходимост се осъществяват консултации и с други специалисти – кардиолози, ендокринолози, гастроентеролози, хирурзи, ортопеди и др.

Извършват се следните диагностични процедури: изследване на кръв, рентгенография, КАТ, ЕМГ, ЕЕГ, евокирани потенциали, доплерова сонография и други в зависимост от нуждите на всеки пациент.

 

Лечението се извършва със съвременни медикаменти според установените критерии за всяко заболяване, при бърза и ефективна система на лекарствоснабдяване.

Отделението подържа професионални контакти с рехабилитационни и балнеосанаториални центрове – Павел баня, с. Овча могила, с. Баня и др. и с хосписи на територията на Плевенска област за долекуване и по – нататашна грижа за хронично болни.