content

Клинични пътеки

МБАЛ „АВИС МЕДИКА” ООД има слключен договор по следните клинични пътеки:

Код Наименование на клиничната пътека
1 Исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза
3 Паренхимен мозъчен кръвоизлив
4 Субарахноиден кръвоизлив
7 Болести на черепно-мозъчните нерви (ЧМН), на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия от медикаменти, порфиринова полиневропатия и полиневропатия на Гилен-Баре, без имуноглобулин и апаратна вентилация
8 Диабетна полиневропатия
11 Вертеброгенни дискови и диск-артикулерни некоренчеви и коренчеви болкови синдроми
26 Заболявания на горния гастроинтестинален тракт
27 Интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт с неголям обем и сложност
28 Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастро-интестинален тракт
29 Болест на Крон и улцерозен колит
30 Заболявания на тънкото и дебелото черво
32 Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на хепатобилиарната система (ХБС), панкреаса и перитонеума
33 Заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума
34 Декомпенсирани чернодробни заболявания (цироза)
36 Хронични чернодробни заболявания
46 Остър миокарден инфаркт без фибринолиза
47 Нестабилна форма на ангина пекторис без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение
52 Остра и изострена хронична сърд. недостатъчност 3 и 4 ф. клас без механична вентилация
55 Заболявания на миокарда и перикарда
56 Ритъмни и проводни нарушения
74 Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика
93 Бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица под 18 годишна възраст
95 Диагностика и лечение при инфекциозно-алергични заболявания на дихателната система при лица под 18 години
97 Гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при лица под 18 години
100 Декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система при лица под 18 години
102 Бронхопневмония при лица под 18 годишна възраст
103 Бронхиолит при лица под 18 годишна възраст
104 Декомпенсиран захарен диабет при лица над 18 години
112 Метаболитни нарушения при лица над 18 години
120 Хирургично лечение при хронични заболявания на сливиците
141 Раждане, независимо от срока на бременността, предлежанието на плода и начина на родоразрешение
142 Преждевременно прекъсване на бременността по медицински показания
143 Интензивни грижи при бременност с реализиран риск
144 Стационарни грижи при бременност с повишен риск преди 36 г.с.
145 Нерадикално отстраняване на матката
147 Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женските полови органи  (вкл. Лапароскопски процедури)
148 Оперативни процедури за задържане на бременност
149 Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или изследване на женските полови органи
150 Корекции на тазова (перинеалната) статика и/или на незадържане на урината при жената
151 Диагностични процедури и консервативно лечение на на токсо-инфекцизен и анемичен синдром от акушеро-гинекологичен произход
152 Корекции на проходимост и възстановяване на анатомия при жената
154 Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок
155 Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок с приложение на рекомбинантни фактори на кръвосъсирването
162 Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица над 18 години
164 Оперативни процедури върху апендикс (вкл. Лапароскопска апандектомия)
165 Хирургични интервенции за затваряне на стома
166 Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство
167 Оперативни процедури при хернии
168 Оперативни процедури при хернии с инкарцерация
169 Конвенционална холецистектомия
170 Лапароскопска холецистектомия
171 Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища
173 Оперативни процедури върху черен дроб при ехинококова болест
175 Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, със среден обем и сложност
177 Оперативни процедури върху далака при лица под 18 години
178 Оперативни интервенции при диабетно стъпало, без съдово реконструктивни операции
180 Оперативни интервенции върху гърда при неонкологични заболявания с локална ексцизия и биопсия
181 Оперативно лечение при остър перитонит
182 Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси
184 Животозастрашаващи инфекции на меките тъкани хирургично лечение
185 Лечение на тумори на кожа и лигавици – злокачествени новообразувания
187 Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези, с голям и много голям обем и сложност
188 Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези, със среден обем и сложност
204 Периферни и черепномозъчни нерви (екстракраниална част) – оперативно лечение
215 Оперативни процедури с голям и много голям обем и сложност на таза и долния крайник
217 Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност
218 Малки оперативни процедури на таза и долния крайник
219 Артроскопски процедури в областта  на скелетно-мускулната система
220 Големи оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник
221 Много големи оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник
222 Средни оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник
223 Малки оперативни процедури на раменен пояс и горен крайник
269 Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, първа степен на тежест
270 Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, втора степен на тежест
271 Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, първа степен на тежест
272 Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, втора  степен на тежест
279 Грижи за здраво новородено дете
292 Токсоалергични реакции при лица под 18 години