В кабинета по физикална рехабилитационна медицина към ДКЦ "Авис Медика" се диагностицират и лекуват заболявания на:

  •  опорно-двигателния апарат от възпалително, дегенеративно и обменно естество:артрозна болест с различна локализация, ревматоиден артрит и други видове артрити, болест на Бехтерев;
  • костите и мускулите от травматично, професионално, токсично и инфекциозно естество:състояние след фрактури, луксации, дисторзии; остити, остеомиелити, миалгии, миозити, тендовагинити, тендомиозити, фибромиозити, бурсити; контрактури и деформации; вибрационна болест; контрактури от кожно-мускулен и ставен произход; състояния след фрактури; състояния след смяна на стави; артроскопии;
  • периферната нервна система от инфекциозно,токсично и травматично естество: дискови хернии, дископатии, невралгии, неврити, радикулити, плексити, полиневрити, полиневропатии и др.

 

За лечение се използва съвременна апаратура – ниско-честотна терапия, високо -честотна терапия, лазер терапия ,магнито терапия, светлолечение, парафино терапия, мезотерапия с колаген