Д-р Феликс Янев

Гастроентерология

Д-р Феликс Янев Завършил медицина в МУ-Плевен през 1983 год. Придобита специалност- Вътрешни болести през 1989 год. Втора специалност- Гастроентерология през 1991 год. Квалификации / специализации- Гастроинтестинална ендоскопия, Абдоминална ехография, Доплерова ехография Научни интереси / приоритети- Диагностика и лечение на заболяванията на стомашно чревният тракт и хепато-билиарната система

Диагностика и лечение на заболяванията на стомашно чревният тракт и хепато-билиарната система