Д-р Стефан Янакиев

Гастроентерология

Д-р Стефан Янакиев Завършил медицина в МУ- Плевен през 1993 год. Придобита специалност-Върешни болести през 2003 год. Втора специалност- Гастроентерология през 2007 год. Научни интереси / приоритети- Ултразвукова диагностика на коремни органи и периферни структори/ Ендоскопска диагностика на гастроинтестиналната система/ Диагностика и лечение на храносмилателната система , Черен дроб и жлъчни пътища

Ултразвукова диагностика на коремни органи и периферни структори/ Ендоскопска диагностика на гастроинтестиналната система/ Диагностика и лечение на храносмилателната система , Черен дроб и жлъчни пътища