В Ревматологичен кабинет на ДКЦ АВИС МЕДИКА се осъществяват първични прегледи и проследяване на пациенти с възпалителни и дегенеративни ставни заболявания, системни заболявания на съединителната тъкан, остеопороза и други болести на опорно-двигателен апарат. За осъществяването на диагностично-лечебната дейност се използват съвременни ехограф за ставна ултрасонография, рентгенова апаратура и ДХА /за изследване на костна плътност/, КТ и ЯМР. С цел диагностично уточняване и контрол на ефекта от терапията се използва възможността на пълната гама лабораторни, микробиологични, имунологични изследвания в пакета дейност на клинична лаборатория.  Налице е добро сътрудничество с колеги ортопеди, невролози, физиотерапевт, както и с другите специалисти на лечебното заведение с оглед комплексното лечение на пациента.