В клиничната лаборатория на МБАЛ ”АВИС-МЕДИКА” се извършват количствени и качествени методи на изследване ,чрез които се осигурява необходимата информация за ранна диагноза,проследяване  динамиката на болестния процес и профилактика.За целта лабораторията разполага с необходимите помещения и функционално обособени места-чакалня,място за кръвовземане,изследване на урина,клинична химия,коагулация,хематология,серология,специализирани изследвания-хормони и туморни маркери,миялна,складово помещение и санитарен възел.Лабораторията разполага и с необходимите апарати и технически средства за извършване на изследванията:

1)Хематологични анализатори –CELL DYN 1700,SYSMEX

2)Биохимичен анализатор- COBAS e 311

3)Имунологичен анализатор – COBAS e 411

4)Уринен анализатор – DIALAB Strip Reader 40

5)Коагулометър – Dia Sys MC4 plus

6)Йонен анализатор – Medica

7) KAC - Medica

8)Микроскоп –Bioblue

9)Центрофуга – ROTOFIX 32 A

10) Елайза стрип ридер- TECO DIAGNOSTIC

11) Инкубатор –Labnet

ас