Философията на работещите в Отделението по "ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА" в МБАЛ "АВИС МЕДИКА" е ориентирана изцяло към пациента. Ние възприемаме грижата за пациента като наша основна задача, като всяко проведено изследване се интерпретира от специалист образен диагностик. Наша цел и задача е всеки пациент да напусне отделението с готов резултат или проведена консултация.

Лекарите, работещи в него са с призната специалност "Образна диагностика".

Отделението по Образна диагностика е структурно звено в корпуса на болницата и в рамките на диагностично-консултативния блок на болницата.

В отделението работят високо квалифицирани специалисти, които обслужват пациенти:

 • приети за стационарно лечение в болницата
 • пациенти преминали през приемно - консултативните кабинети за спешен и планов прием
 • пациенти срещу заплащане по ценоразпис, утвърден от управителя на лечебното заведение.

Осигурява се висококачествен диагностичен процес 24 часа в денонощието.

Отделението по образна диагнастика се състои от два сектора – Сектор – "Рентгенология" и Сектор "Компютърна томография"

НАЛИЧНА АПАРАТУРА:

 • КОМБИНИРАН РЕНТГЕНОСКОПИЧЕН И РЕНТГЕНОГРАФИЧЕН АПАРАТ "PHILIPS"
 • ПОДВИЖЕН АПАРАТ ТИП "С" РАМО - "BV25" НА ФИРМА PHILIPS
 • ПОДВИЖЕН РЕНТГЕНОВ АПАРАТ – КУГЕЛ "PОLYMOBIL" НА ФИРМА SIEMENS
 • КОМПЮТЪРЕН ТОМОГРАФ General Electric Light Speed 16

 

В отделението се извършват :

 • компютърни томографии
 • всички конвенционални рентгенови изследвания - скопии и графии
 • контрастни изследвания на стомашно-чревния тракт
 • високоспециализирани изследвания – контрастно изследване на пикочо-отделителна система
 • интраоперативни холантгиохолецистографии
 • интраоперитвни графии на опорно-двигателен апарат
 • Фистулографии и дуктографии
 • ехография на млечна жлеза