ДКЦ Авис Медика

0888 508 049

clinic@avismedica.com

ул. Коста Х. пакев №7, гр. Плевен

МБАЛ Авис Медика

0886 901 980

clinic@avismedica.com

м. Стражата, парк Кайлъка, гр. Плевен

Болница за Рехабилитация

064 909 099

rehab@avismedica.com

с. Тученица, обл. Плевен