ДКЦ АВИС Медика

гр. Плевен, ул. Коста Х. Пакев №7
064 90 90 90
clinic@avismedica.com

МБАЛ АВИС Медика

м. Стражата, парк Кайлъка, гр. Плевен
064 90 90 92
clinic@avismedica.com

Болница за Рехабилитация

с.Тученица, област Плевен
064 909 099
clinic@avismedica.com